Falun Borlänge-regionen AB

Stor och enig uppslutning kring Dalabanan

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2016 08:27 CEST

Under torsdagen träffades ledande politiker och tjänstemän från de fjorton kommunerna utmed eller i Dalabanans direkta närhet tillsammans med landshövdingarna i Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län, under ledning av tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd i Sala för att diskutera utvecklingsbehovet av Dalabanan. Tillsammans intensifieras nu arbetet för att få till en kraftfull och reell utveckling av Dalabanan.

Deltagarna vid mötet var alla mycket oroade över det faktum att det i nuvarande ”Nationell plan för transportsystemet” inte ingår några strukturomvandlande utvecklingsåtgärder. Nödvändiga upprustningsåtgärder som krävs för att upprätthålla banans nuvarande prestanda och kapacitet ligger lång bort och hotas skjutas än längre på framtiden. Samtidigt som det idag finns en uttalad risk för varaktiga och trafikpåverkande hastighetsnedsättningar på den mer än nio mil långa sträckan mellan Uppsala och Hedemora.

-Den utveckling vi ser framför oss går tvärtemot de ambitioner vi har, och som vi sedan tidigare har delat med Trafikverket liksom med det tidigare Banverket. Det är inte acceptabelt varken för våra medborgare, företag eller kommuner, säger Abbe Ronsten, kommunstyrelsens ordförande i Säter

-En utebliven utveckling där restiderna istället förlängs och utrymmet för att köra tåg begränsas ytterligare, är ett hot mot funktionella och väl integrerade regioner i och runt Stockholm-/Mälardalsregionen och därmed också ett långsiktigt hot mot tillväxten i Sverige, fortsätter Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande i Sala

-Alla, oavsett partifärg är ense om att regeringen inför kommande planeringsperiod måste ge Trafikverket utrymme att återställa en regional balans när det gäller utveckling och upprustning av järnvägsnätet. Det kan inte bara handla om höghastighetsjärnvägen, säger Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande i Rättvik

Utvecklingen av Dalabanan är lite av en ödesfråga för utvecklings- och tillväxtkraften i orter och regioner utmed banan. Människor och näringsliv behöver känna en trygghet i att förutsättningarna för effektiva tjänsteresor och möjligheterna att enkelt och smidigt pendla till och från arbete och studier inom och mellan regionerna utmed stråket.

Mot bakgrund av den mycket oroande situationen på Dalabanan kommer presidiet för Dalabanans Intressenter att träffa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i början på maj. Vid mötet kommer både den generella avsaknaden av reella och kraftfulla utvecklingsåtgärder i Dalabanan och den risk för varaktiga hastighets-nedsättningar som Trafikverket kommunicerat för en sträcka om mer än nio mil, mellan Uppsala och Hedemora att diskuteras.

För kompletterande frågor, hänvisas till: Under torsdagen träffades ledande politiker och tjänstemän från de fjorton kommunerna utmed eller i Dalabanans direkta närhet tillsammans med landshövdingarna i Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län, under ledning av tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd i Sala för att diskutera utvecklingsbehovet av Dalabanan. Tillsammans intensifieras nu arbetet för att få till en kraftfull och reell utveckling av Dalabanan.

Abbe Ronsten, Ordförande Dalabanans Intressenter, telefon: 0225-55110

Annette Riesbeck, 1: e vice ordförande Dalabanans Intressenter, telefon: 0248-70250

Carola Gunnarsson, 2: e vice ordförande Dalabanans Intressenter, telefon: 0224-747101

Magnus Landström, Projektledare Dalabanans Intressenter, 070-2776335

Dalabanans Intressenter är en förening bestående av kommuner, länsstyrelser och regionala organ utmed eller i nära anslutning till Dalabanans sträckning. Föreningens huvuduppgift är att verka för en positiv utveckling av banan och trafiken på denna för att på så sätt stärka attraktions- och konkurrenskraft hos kommuner, regioner och näringsliv utmed järnvägsstråket.

Medlemskommunerna i Dalabanans Intressenter är Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, Uppsala och Älvdalen. Region Dalarna, Regionförbundet i Uppsala län samt Länsstyrelsen i Västmanlands län är samarbetspartners och adjungerade medlemmar i föreningen.