Vänsterpartiet Storstockholm

Stor ökning av missnöjda patienter på vårdcentralerna visar Patientnämnden idag

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 12:00 CET

Antalet anmälningar till Patientnämnden när det gäller behandling i primärvården har ökat med 26 procent under förra året. För bemötande i primärvården är ökningen 12 procent. Samtidigt sjunker anmälningarna om tillgänglighet. Det visar Patientnämndens årsrapport som presenteras idag.

Anmälningarna går väl i linje med det som läkare och sjuksköterskor ute på vårdcentralerna varnat för sedan Vårdval Stockholm infördes – patienterna tvingas in på många snabba besök med lägre kvalitet. De svårast sjuka får sin vård uppstyckad på flera vårdtillfällen. När läkarna är under stark tidspress för att hinna med så många besök som möjligt är risken för felbehandlingar större.

- Vi rödgröna vill införa Hälsoval Stockholm där vårdpersonalen kan koncentrera sig på att hjälpa patienten att bli frisk på en gång istället för att boka in återbesök på återbesök för att få in så mycket pengar som möjligt. I Hälsoval Stockholm kommer vi att ge mer pengar till de vårdcentraler som gör ett bra jobb och når upp till högt satta kvalitetsmål istället för att bara räkna antalet besök, säger Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd.

– Nu finns det svart på vitt att kvaliteten blir lidande när läkarna tvingas stressa igenom besöken för att dra in så mycket pengar som möjligt till vårdcentralen. Jag är bedrövad över att våra farhågor tycks ha besannats, säger Birgitta Sevefjord (V), oppositionslandstingsråd.

– Vi måste förändra vården så att patienterna får tala i lugn och ro om hela hälsosituationen - inte en krämpa åt gången. I Hälsoval Stockholm kommer hälsofrämjande och förebyggande arbete belönas. Då får personalen betalt för att ta sig tid och se hela patientens fysiska och psykiska behov, säger Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd.

Presskontakt:

Ida Strutt, pressekreterare hos Dag Larsson (S), 070-737 39 38

Ingrid Falk, pressekreterare hos Birgitta Sevefjord (V), 070-737 41 16

Elisabeth Richter, pressekreterare hos Raymond Wigg (MP), 070-737 45 09