Norrköpings kommun

Stor ökning av personer med tillfälligt boende

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 08:00 CET

Antalet personer som befinner sig i en hemlöshetssituation med tillfälligt boende har ökat sedan i fjol. Samtidigt har gruppen öppet hemlösa, de som saknar fast adress och tillfälligt boende, minskat. Den årliga hemlöshetsrapporten är en ögonblicksbild och berör de personer som har ett ärende hos socialkontoret eller hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.

Unga vuxna som saknar fast boende är gruppen som ökat mest. Den största anledningen till ökningen beror på bostadsbristen då en stor grupp unga som inte har möjlighet att flytta hemifrån bor kvar hos sina föräldrar trots att försörjningsansvaret upphört. Många unga hittar tillfälliga boendelösningar hos vänner och bekanta.
– Vi är inte förvånade över siffrorna då vi känner till problematiken. Bostadsbrist är den största orsaken till varför det ser ut så här. Aktivt bostadsbyggande är den långsiktiga lösningen. Kortsiktigt får socialnämnden fortsatta medel för fler akutbostäder, genomgångslägenheter och jourboenden, säger Roger Källs (S), ordförande i socialnämnden.

Rapporten visar att 1037 personer befann sig i en hemlöshetssituation vid tidpunkten för mätningen, vilket är en ökning med 372 personer jämfört med år 2015. Gruppen öppet hemlösa var i år sex personer vilket är en minskning med två personer.
– Den grupp som har ärenden hos ekonomiskt bistånd har svårt att få tag i bostäder vilket gör det svårt att bygga ett liv. Vi har även ett ansvar för att nyanlända ska ha någonstans att bo. Gruppen nyanlända har oftast svårare att hitta bostad eftersom de saknar nätverk och kunskap kring bostadsmarknaden i Sverige, säger Matilda Johansson (S), ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.
– Vi har vetat om utvecklingen och har satt in åtgärder som Bostadsakuten och skjutit in extra medel tidigt. Bostadsbristen drabbar dem som är i mest behov av social hjälp. Vi fortsätter arbeta för ett jämnt flyktingmottagande. Norrköping har tagit sitt ansvar men fler kommuner behöver ta ansvar för att mottagandet ska bli mer jämnt fördelat, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den grupp hemlösa som ökar mest är unga vuxna som bor kvar hos föräldrarna trots att försörjningsansvaret har upphört. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret öppnade i våras ungdomskontoret som riktar sig till unga under 25 år för att kunna rikta insatserna mer konkret mot den gruppen.

Knappt 40 procent av de som ingår i rapporten har ordnat boende genom socialtjänsten. Drygt 30 procent har en placering i ett HVB-hem eller i ett familjehem. Nästan 300 personer har tillfälliga boendelösningar hos vänner och bekanta. Resterande grupp på cirka 320 personer befinner sig på kriminalvårdsanstalt, inom sjukvården eller psykiatrin, bor på hotell eller vandrarhem eller bor kvar hos sina föräldrar efter att försörjningsansvaret har upphört.

Rapporten bifogas.

Upplysningar:

Frågor om rapporten besvaras av:
Anna Lind Nordell
Titel: sakkunnig på Socialkontoret
Telefon: 011-15 22 32

Frågor om socialkontorets verksamhet besvaras av:
Yvonne Thilander
Titel: socialdirektör
Telefon: 011-15 23 03

Frågor om arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontorets verksamhet besvaras av:
Pernilla Thott Ljung
Titel: chef arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Telefon: 011-15 34 02

________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!