Statistiska centralbyrån, SCB

Stor ökning av Sveriges befolkning

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 10:44 CEST

Den 31 mars 2004 hade Sverige 8 982 340 invånare. Under årets första kvartal ökade befolkningen med 6 670 personer. En så stor folkökning under första kvartalet har vi inte sett sedan mitten av 1990-talet.

Orsaken till folkökningen var framförallt att det invandrade fler än det utvandrade. Antalet födda översteg antalet döda vilket också bidrog till folkökningen.

Befolkningsförändringar under första kvartalet 2004
Minskad in- och utvandring
Under årets första tre månader invandrade 13 520 personer till Sverige. Det är en minskning med cirka 10 procent jämfört med invandringen samma period 2003. Det var framförallt en minskning bland nordiska medborgare och medborgare i länder utanför Europa. Vid en jämförelse mellan enskilda länder finner man den största nedgången bland irakiska medborgare. Antalet irakiska medborgare som invandrade under första kvartalet 2004 var cirka 800 att jämföras med drygt 2 000 irakier samma period förra året.

Invandringen under första kvartalet 2004 av medborgare i de länderna som inträdde i EU 1 maj var knappt 440 personer.

Invandring efter grupper av medborgarskapsländer första kvartalet 2003 och 2004Under första kvartalet 2004 utvandrade knappt 8 230 personer från Sverige vilket även det är en minskning jämfört med samma period förra året. Invandringsöverskottet på cirka 5 290 var den största orsaken till folkökningen i Sverige.

Ökat antal födda, minskat antal döda
Under årets första kvartal föddes drygt 25 380 barn. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma period förra året. Totalt dog cirka 24 010 personer under de första tre månaderna i år, en minskning med 6 procent jämfört med samma period 2003. Födelseöverskottet var 1 380. Det var första gången sedan mitten av 1990-talet som vi hade fler födda än döda under första kvartalet.

Befolkningsförändringar under första kvartalet 2004
Mer om ...På vår webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 31 mars 2004 och befolkningsförändringar under första kvartalet år 2004. Där finns också de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt.Producent
SCB, Befolkningsstatistiken
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 42
Förfrågningar
Befolkningsstatistiken
Tfn 019 -17 60 10
Epost befolkning@scb.se