Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Stor ökning av utbetalda studiemedel

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 09:04 CET

Läsåret 2009/2010 fick 40 300 personer fler studiemedel jämfört med läsåret före. Totalt sett betalade CSN ut 20,1 miljarder kronor i studiemedel under den aktuella perioden, det motsvarade en ökning med 2,5 miljarder kronor. Det visar CSN:s senaste officiella statistik.

Störst var ökningen inom vuxenutbildningen där antalet studerande med studiemedel ökade med 18 procent eller 15 300 personer. Inte sedan läsåret 2005/2006 har nivån varit så hög som den var det gångna året.
Det råder även högtryck inom högskolesektorn. Antalet personer som fick studiemedel för högskolestudier uppgick under förra året till 262 000 personer, en ökning med tio procent.
- Det hänger samman med att efterfrågan på utbildning ökat till följd av lågkonjunkturen och arbetslösheten, vilket i sin tur medfört att fler utbildningsplatser skapats av regeringen och kommunerna. Vi är också inne i en tid med stora ungdomskullar, säger Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten vid CSN.

Färre väljer att låna

CSN ser även en fortsatt trend där färre väljer
att låna för sina studier. Läsåret 2009/2010 var det 67 procent av alla studerande med studiemedel som tog både studielån och bidrag.
- Det är fler idag som kan avstå från lånet än tidigare. Förmodligen beror det på att andelen yngre är större. De har oftare stöd av sina förlädrar, säger Magnus Forss.
Viljan att låna skiljer sig mellan olika studerandegrupper. Exempelvis väljer bara 35 procent av de vuxenstuderande som studerar på grundskolenivå att ta lån. Utlandsstuderande lånar mest.

Fler med extra tillägg
Av statistiken framgår dessutom att fler hushåll med svag ekonomi får det så kallade extra tillägget. Det ges utöver studiebidraget på gymnasiet till de familjer som har en inkomst under 85 000 kronor.
Förra läsåret fick 12 100 personer det extra tillägget, det är 12 procent fler än läsåret före. Ökningen sker trots att inkomstnivån för att få det extra tillägget legat fast sedan 1994.
- Den här utvecklingen hänger sannolikt ihop med lågkonjunkturen. Dessutom tror vi att det spelar in att det kommit fler flyktingbarn utan föräldrar och att det är fler studerande med invandrarbakgrund generellt, säger Magnus Forss.

För mer information: Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten vid CSN, 060-186219, 070-567 41 27.