Utbildningsdepartementet

Stor överrepresentation av män i läromedel i historia

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2010 22:01 CET

- Man måste på allvar ställa frågan hur skolelever, flickor som pojkar, påverkas av att få historien presenterad som en aldrig ifrågasatt eller diskuterad manlig angelägenhet med traditionella manliga perspektiv, en historia som inte rymmer kvinnor och som dessutom har sexistiska och förnedrande inslag. Så säger Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia, efter att ha genomfört en granskning av läromedel på uppdrag av DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan. Granskningen, SOU 2010:10, publiceras i dag, lördag.

Ann-Sofie Ohlanders granskning och analys av läromedel i historia är nedslående läsning. I vissa av böckerna förmedlas bilden av de historiska epokerna som en värld där det knappast verkar ha förekommit kvinnor över huvud taget.

- De frågor som väcktes hos mig vid läsningen av rapporten är Hur påverkas såväl manliga som kvinnliga elever av att möta en enkönad bild av historien? Varför glöms kvinnorna bort? säger Ebba Witt-Brattström, ledamot i Delegationen för jämställdhet i skolan.

I de fyra läroböckernas register namnges sammanlagt 62 kvinnor och 930 män. I motsats till vad man skulle kunna tro blir kvinnorna allt färre ju längre fram man kommer i tiden. Två av böckerna nämner inga svenska kvinnor alls vid namn under 1900-talet. Kategorier som bönder, arbetare och medborgare identifieras som män genom namn, titlar och sammanhang. När kvinnor finns med är det ofta som en pendang till män, vanligast hustrur.

Rapporten är den första i en serie av forskarrapporter från DEJA, som under mars månad även kommer att ge ut motsvarande granskning av läromedel i samhällskunskap.

Relaterat
• SOU 2010:10 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan

• Mer om delegationens arbete på DEJAs webbplats: www.jamstalldhetiskolan.se


Kontakt:
Ebba Witt-Brattström
Ledamot i DEJA
070-753 23 29
0049 30 2093-9610

Ann-Sofie Ohlander
Författare till rapporten
070-397 86 65

Ulf Andersson
Sekreterare
070-246 74 30