Länsförsäkringar

Stor okunnighet om vad som gäller vid långvarig sjukdom

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:50 CET

Nästan åtta av tio svenskar, 78 procent, vet inte hur mycket pengar de får från stat, arbetsgivare och privata försäkringar om de skulle bli långtidssjuka. Kvinnor har sämre kunskaper än män (80 respektive 76 procent) när det gäller ersättningsnivån vid sjukdom, visar en undersökning av Länsförsäkringar.

– Det är en näst intill skrämmande okunskap som förmodligen bottnar i att man naturligtvis inte vill bli sjuk, man vill helt enkelt inte tänka på det. Samtidigt kan det vara svårt att få en samlad bild av ersättningsnivån eftersom pengarna kommer från olika håll, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Äldre personer och höginkomsttagare har bättre kunskaper om vilken ersättning de får vid långtidssjukdom. 92 procent i åldersgruppen 20-24 år vet inte hur mycket de får medan motsvarande siffra för gruppen 40-69 år är 75 procent. Bland dem som tjänar mindre än 10 000 kronor i månaden ligger okunskapssiffran på 85 procent medan motsvarande för personer med månadsinkomster över 30 000 kronor är 62 procent.

– Det är väl inte särskilt konstigt att man som ung besitter sämre kunskaper om vad som gäller. Betydligt allvarligare är att låginkomsttagare, som drabbas särskilt hårt vid långtidssjukdom, har lägst kunskaper, säger Elisabeth Hedmark.

De som upplever att långtidssjukskrivning är ett stort hot mot hushållsekonomin har dessutom lägre kunskap om vilken ersättning de får vid längre tids sjukdom.

Se mer information om undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom
08-588 455 03
073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Fakta om undersökningen:
5 748 personer mellan 20 och 69 år, bosatta i Sverige, telefonintervjuades under perioden 10 september-10 oktober 2005 av Hermelin Nordic Research.

Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.