Strålfors AB

Stor order till Strålfors avseende printning av Telenors fakturor i Norden

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 10:40 CEST

Strålfors och Telenor har tecknat ett kontrakt avseende all printning och distribution av fakturor för Telenors samtliga helägda bolag i Norden med leveranstart under 2004. Ordern, som löper över tre år, innebär en årlig produktionsvolym på mer än 30 miljoner utskick och är en av de största i sitt slag som tecknats i Norden.

Strålfors, med printproduktion i samtliga skandinaviska länder och en gemensam IT-plattform, valdes för sitt flexibla produktions- och leveransupplägg helt i linje med Telenors strategiska plan för val av samarbetspartner. Genom samarbetet med Telenor fortsätter Strålfors kraftfulla tillväxt inom affärsområdet Informationslogistik.

Med Strålfors tjänster kan företag på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt hantera sina fysiska och elektroniska affärstransaktioner. Tjänsterna gör det möjligt för företag att skicka fakturor och andra meddelanden såväl på papper som elektroniskt.

- Strålfors kärnverksamhet är att hantera kunders informationsöverföring. Vår verksamhet inom fakturaprint och utdatahantering baserar sig på en mångårig erfarenhet och tar genom samarbetet med Telenor ytterligare ett stort kliv framåt, säger Steinar Höistad, affärsområdeschef Informationslogistik, Strålfors.

- Vi valde Strålfors för etter en helhetvurdering og i sterk konkurranse med andre leverandører på markedet. Elementer som pris, risiko og leveringskvalitet/–evne har naturlig nok vært viktige evalueringskriterier. Strålfors med sitt totala upplägg stämmer således väl med Telenors strategi för val av leverantörer säger Øyvind Askervold, VD for Konsern Innkjøp, Telenor.För mer information kontakta:

Steinar Höistad, Strålfors AB
Affärsområdeschef Informationslogistik
Mobil: +45 61 61 33 00

Per Samuelson, Strålfors AB
VD och Koncernchef
Mobil: +46 (0) 708 58 54 40


Øyvind Askevold, Telenor ASA
Innkjøpsdirektør, Konsern Innkjøp
Mobil +47 91554427

Presskontakt:
Elisabeth Sjöberg, Strålfors AB
Mobil: +46 (0)708 85 11 92

Dag Melgaard, Telenor ASA
Mobil: +47 90192000


Om Strålfors
Informationslogistikföretaget Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3 miljarder SEK och har verksamhet i 12 länder med totalt 1740 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984. www.stralfors.se

Om Telenor
Telenor er et internasjonalt tele- og kommunikasjonskonsern med hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo. Telenor er det ledende telekomselskap i Norge, og et av de største selskaper notert på Oslo børs. Konsernet er etablert med operativ virksomhet i 14 land, og tilstedeværelse i mer enn 30 land. For mer informasjon om Telenor gå til vår hjemmeside: http://www.telenor.no