Susano AB

Stor oro bland patienter efter avslöjanden om hemliga utredningar

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2015 16:24 CEST

Under de senaste dygnen har många patienter som är kallade till utredning hört av sig till oss och är mycket oroliga med hänvisning till  Sydsvenskans artiklar gällande försäkringsmedicinska utredningar, som bedrivits i det som beskrivs som ett hemligt vårdprojekt. 

Susano rehab har upphandlat avtal med Region Skåne att utföra försäkringsmedicinska utredningar i södra Sverige. Tillvägagångssättet som beskrivs i artiklarna är inte förenligt med hur Susano AB bedriver utredningar. 

Pål Lindström, som är rehabläkare och företagsläkare och medicinskt ansvarig på Susano säger: 

 - Alla som jobbar hos oss måste följa strikta etiska riktlinjer enligt svenska och internationella riktlinjer, vilket inte tillåter att man kan undanhålla patienten information från t ex utredningar. Patienten har alltid rätt att läsa resultatet av utredningen och kan kommentera innehållet.

- Vi ser allvarligt på den oro som spridit sig hos människor som redan är oroliga över att genomgå utredning och vad den kommer att leda fram till. Det är ytterst viktigt att vårt uppdrag är etiskt glaskart och ingen skall behöva var orolig för hur utredningen genomförs.

Oberoende medicinska utredningar till vilket försäkringsmedicinska utredningar tillhör, blir allt vanligare i Sverige och internationellt då kraven ökar på det medicinska underlaget i olika prövningar vid t ex försäkringar. Allmänläkare har ofta inte tid, eller rätt kompetens att göra utredningar som dessa.

Oberoende medicinska utredningar kännetecknas av att patienten själv inte valt att träffa läkaren, vilket gör att det ställer ännu högre krav på bemötande och etisk förhållningssätt än vid ett vanligt läkarbesök. Pål Lindström har tillsammans med andra erfarna kollegor inom området i dag publicerat en artikel i läkartidningen som beskriver de etiska riktlinjer som man behöver följa vid den här typen av uppdrag.

Susano bjuder även in alla patientorganisationer för att svara på frågor kring utredningsverksamheten måndagen den 11/5 kl 15.00 till vårt huvudkontor i Malmö, Drottningtorget 1.

Susano är en av Sveriges ledande aktörer inom området oberoende medicinska utredningar, med enheter i Malmö, Lund, Helsingborg och Stockholm, och har genomfört utredningar under mer än 10 års tid. Företaget är kvalitetscertifierad enligt extern revision av Intertec, och extern utvärdering via Karolinska institutet har visat på hög paitentnöjdhet av bemötande efter genomförda utredningar.