Samhall

Stor oro för ökad utslagning från arbetsmarkanden

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:59 CEST

Idag står cirka en miljon människor utanför arbetsmarknaden, enligt AMS är cirka 350 000 arbetslösa eller i konjunkturberoende program. Var tredje svensk tror att utslagningen från arbetsmarknaden kommer att öka i framtiden. Samtidigt anser bara knappt 20 procent att det görs tillräckligt för att bistå personer med nedsatt arbetsförmåga tillbaka i arbetslivet. Det visar en ny Temo-mätning som genomförts på uppdrag av Samhall. Därför har Samhall tagit initiativ till en idégrupp som ska komma med förslag till hur funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden kan ökas.Undersökningen visar också att nästan var fjärde svensk oroar sig för utbrändhet på arbetet. Nästan lika många känner oro för att förlora kontakten med arbetsmarknaden helt, på grund av t ex olycka eller sjukdom. Denna oro handlar till lika delar om försörjning och om utanförskapet som sådant.– Undersökningen bekräftar behovet av ett meningsfullt arbete. Mot bakgrund av Samhalls långa erfarenhet av att utveckla personer med funktionshinder genom arbete vill vi bidra till att lyfta diskussionen kring hur vi får en dynamisk arbetsmarknad för alla. Vi har därför tagit initiativet till en brett sammansatt idégrupp som med fantasi och nytänkande ska ta fram förslag på hur funktionshindrade ska få bättre möjligheter på arbetsmarknaden, säger Birgitta Böhlin, VD för Samhall.Idégruppen leds av Annika Åhnberg, fd statsråd och ordförande i Rädda Barnen. De övriga deltagarna är Claes Hultling, ansvarig för Spinaliskliniken; Sahar Mosleh, ordförande i Unga Rörelsehindrade; Eva Östling-Ollen, VD Bemanningsföretagen; Jesper Odelberg, ståuppkomiker; Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet; Anders Ferbe, 2:e vice ordförande i IfMetall samt Örjan Granqvist, ansvarig samhällskontakter IBM Sverige.


– Vi ser fram emot idégruppens arbete som jag hoppas kommer att kunna ge oss mycket inspiration. Jag är övertygad om att det finns många möjligheter för funktionshindrade att ta en plats på arbetsmarknaden. Exempelvis så ger den växande tjänstesektorn nya möjligheter, redan idag är över hälften av våra medarbetare sysselsatta inom tjänstesektorn, säger Birgitta Böhlin.Klicka här för att läsa mer om Samhalls idégrupp.

Klicka här för att ta del av Temorapporten.
Fakta om Samhall.

Ytterligare informationBirgitta Böhlin, VD och Koncernchef

Tel: 08-553 411 02Anna-Karin Hedlund, Kommunikationsdirektör

Tel: 08-553 411 28, Mobil: 070-287 85 20