SKTF

Stor oro inom Stockholms kommunala administration

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:16 CET

Stockholms stadshus förslag om att banta organisationen med 500-700 administrativa tjänster är kontraproduktivt. Det visar en SKTF-rapport som idag presenteras och överlämnas till Kristina Axén Olin. Resultatet visar:

- 40 procent av de anställda under 40 år tänker sig att söka nya arbetsgivare om nedskärningarna genomförs (en grupp där flest högskoleutbildade finns)

- Över 90 procent tror att det kommer att bli svårare för medborgarna att komma i kontakt med staden

- drygt hälften uppger att de känner oro inför de föreslagna förändringarna och var fjärde anställd tror att de själva kan komma att sägas upp

- 90 procent tror att arbetsbelastningen kommer att bli större på dem som kommer att vara kvar efter nedskärningen

- Genomförs förslaget kommer det snart att uppstå ett akut rekryteringsbehov eftersom de yngre med högskoleutbildning överväger att lämna arbetsplatsen, säger Eva Pauli Arkemo, ordförande SKTF Stockholms stad. Det är ingen tvekan
om att den betydande risken att servicen till Stockholmarna kommer att försämras måste tas in i bedömningen när ett beslut om nedskärningarna ska tas.

- Det finns en övertro på att spara inom administrationen. Istället får andra yrkesgrupper utföra arbetsuppgifter, vilket oftast leder till ineffektivare verksamhet och medför ohälsa, säger SKTFs ordförande Eva Nordmark.

För ytterligare kommentar kontakta Eva Pauli Arkemo, 076-612 40 642 eller Eva Nordmark, 070-624 13 11.

SKTF i Stockholm har genomfört undersökningen bland ett urval anställda i Stockholms Stad. Resultatet i denna rapport bygger på 847 svar, totalt gavs 1 345 medlemmar möjligheten att svara. Undersökningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men resultaten ger en fingervisning hur de som i sitt dagliga arbete har att verkställa de politiska beslut som stadshusledningen aviserat upplever situationen.

SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Vi är drygt 170 000 medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil: 070-255 13 37
Pressekreterare Ann-Marie Prhat. Mobil: 070-240 95 96

SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm. www.sktf.se sktf@sktf.se