Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Stor påverkan på Alfa-kassan av att studerandevillkoret tagits bort

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 16:46 CET

Möjligheten att få arbetslöshetsersättning grundad på studier har tagits bort från och med 2007. För arbetslöshetskassan Alfa innebär det en minskning på omkring en tredjedel av antalet ärenden om grundersättning till personer som inte är medlemmar i någon a-kassa.

IAF har på regeringens uppdrag analyserat hur borttagandet av studerandevilIkoret för rätt till arbetslöshetsersättning påverkar Alfa-kassans ärendevolym som gäller grundbeloppet till personer som inte är anslutna till kassan eller medlemmar i någon annan a-kassa.

I rapporten konstaterar IAF att dessa ärenden kommer att minska med cirka 30 procent. Antalet ärenden kommer att minska successivt från och med 2007, men full effekt får förändringen först efter en längre tid eftersom en ersättningsperiod kan hållas vid liv under lång tid.
Även ersättning under ferieuppehåll i studier tas bort

Även slopandet av ersättningsrätten under sommarlov påverkar Alfa-kassans ärendevolym som gäller grundbeloppet till icke anslutna.
För 207 har Alfa-kassan närmare 49 miljoner kronor i statligt anslag för administration av grundbeloppet till personer som inte är medlemmar eller anslutna till någon a-kassa. Dessutom tar kassan en administrationsavgift på 7 kronor per ersättningsdag.
Alfa-kassan har även anslutna som betalar en avgift på samma sätt som medlemmar i andra a-kassor. Dessa kan ha rätt till inkomstrelaterad ersättning om de blir arbetslösa.