Ekobanken

Stor potential för Social banking i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 11:06 CEST

Sveriges enda bank med renodlad inriktning på hållbarhet och Social banking fyller 10 år och fortsätter att växa med 10-20 procent varje år, utan nämnvärd marknadsföring. Nu satsar banken på att göra det lättare för privatsparare att välja garanterat hållbart och etiskt sparande på vanligt bankkonto.

Unikt för Ekobanken är att man öppet redovisar vad spararnas pengar används till och att bankens lån enbart ges till ekologiskt, etiskt och socialt hållbara verksamheter och projekt. Unikt är också att banken aldrig haft en enda kreditförlust.

-Våra första 10 år visar två saker som bank-Sverige kan ta intryck av. Dels att det inte alls är osäkert för en bank att låna ut pengar till idéburna verksamheter som inte enbart har vinstsyfte. Dels att många människor efterfrågar hållbart, etiskt banksparande kopplat till öppen redovisning av hur banken använder pengarna. Vi har bara sett början av detta och vi tror att potentialen är enorm, säger Kristoffer Lüthi, vice VD på Ekobanken.

Inför 10-årsjubileet har Ekobanken därför inlett en ökad satsning på etiskt och hållbart banksparande för just privatkunder. Fyra kontoformer har tagits fram med marknadsmässiga räntor. En ovanlig detalj i en av kontoformerna är att barn och ungdomar upp till 18 år, vilka vanligtvis har sämst bankvillkor, här istället får förmånligast villkor. Sedan tidigare har Ekobankens sparare samma statliga insättningsgaranti som andra svenska banker. Nu satsar Ekobanken på att steg för steg under de kommande åren bygga ut sitt erbjudande med betalningar, bankkort med mera, kopplat till bankens renodlat etiska och hållbara kontosparande.

- Allt fler väljer idag ekologisk mat för att bidra till en god utveckling. Nu är tiden mogen att göra samma sak med sina sparpengar. Det är ett kraftfullt sätt att påverka hur samhället och omvärlden utvecklas. Vi vill bidra till att det blir lika vanligt att bankspara hållbart och etiskt som att välja ekologisk mjölk, säger Kristoffer Lüthi, vice VD på Ekobanken.

LITE MER BAKGRUND

Ekobanken är en medlemsbank och startade 1998 i Järna. Idén bakom Ekobanken är inspirerad av en tysk motsvarighet som startade redan på 70-talet. I centrum finns ett annorlunda sätt att se på och använda pengar för en hållbar och god utveckling i samhället. Ekobanken tillhör den internationella bankimpuls som idag kallas Social banking och som går ut på att förena kompetent, stabil, affärsmässig bankverksamhet med förverkligandet av idéer och ideal. Under Ekobankens 10 år har verksamheten vuxit stadigt med 10-20 procent per år, alltid med positivt resultat och utan en enda kreditförlust. Idag har Ekobanken en balansomslutning på cirka 300 miljoner kronor. Utlåningen, som redovisas öppet, går f.n. till verksamheter inom ekologiska livsmedel och jordbruk, hälsa och sjukvård, omsorg, rättvis handel, social verksamhet, kultur, boende, skola, ungdomsverksamhet med mera. Ekobanken ägs huvudsakligen av låntagarna som också är medlemmar.

För mer information: Kristoffer Lüthi, vice VD,

0733-728 520, 08-551 714 70, kristoffer@ekobanken.se

Se även www.ekobanken.se