Finansdepartementet

Stor reform inom e-förvaltningen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:35 CEST

Regeringen stärker, renodlar och effektiviserar flera verksamheter inom förvaltningen. Regeringen förstärker sin prioritering av e-förvaltningsfrågorna genom att skapa en operativ e-delegation inriktad på att genomföra regeringens handlingsplan för e-förvaltning. Sverige ska enligt handlingsplanen återta en ledande position inom området. Ett råd för strategisk kompetensförsörjning bildas och Statskontorets roll som uppföljnings- och utredningsorgan stärks och får utökade resurser. Reformeringen av förvaltningen presenteras i budgetpropositionen.

- För att kunna utveckla morgondagens förvaltning behöver vi en mer renodlad organisation än den vi har i dag. Regeringen måste också styra utvecklingen av förvaltningen tydligare. Vår satsning syftar till att förbättra myndigheternas service till medborgare och företag samt bidra till en bättre tillväxt och utveckling i Sverige, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Målen i handlingsplanen för e-förvaltning som den nya e-delegationen ska genomföra innebär bland annat att Sverige ska återta en ledande position inom elektronisk förvaltning. Den så kallade 24-timmarsstrategin, som byggde på att IT-frågor delegerades till verksamhetscheferna, har lett till att en rad koncerngemensamma frågor har eftersatts. Regeringen förstärker därför koncernstyrningen inom e-förvaltningen genom att bilda en operativ e-delegation. Delegationen ska bl.a. ansvara för att regeringens handlingsplan för e-förvaltning genomförs och att myndigheternas IT-kostnader följs upp. E-delegationen ska dessutom öka samspelet mellan regeringen, myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv samt ansvara för att samordna IT-standardiseringen inom staten.

Den strategiska kompetensförsörjningen kommer att stärkas genom att ett särskilt råd för dessa frågor inrättas. Rådet ska utgöra ett stabsstöd åt regeringen och bland annat arbeta med den viktiga frågan att utveckla och stärka den gemensamma värdegrunden i staten, vårt offentliga etos.

Statskontorets roll som uppföljnings- och utredningsorgan nära kopplat till Regeringskansliet stärks och får utökade resurser.

Verket för förvaltningsutveckling (Verva), som bland annat bildades som stödmyndighet för 24-timmarsmyndigheterna, avvecklas den 31 december 2008.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66