Coop

Stor resultatförbättring för Coop Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 10:16 CET

Coop Sveriges rörelseresultat före strukturposter förbättrades under 2006 med 289 MSEK. Resultatet är dock fortfarande negativt -202 MSEK ( -491 MSEK 2005). Samtliga kedjor gör resultatförbättringar. Coop Sveriges omsättning 2006 ökade till 25,7 miljarder SEK (25,4 miljarder SEK 2005).

- De ansträngningar vi gjort i butiker och stormarknader för att förbättra för kunderna och för att effektivisera driften har gett en rejäl resultatförbättring. Det arbetet fortsätter med oförminskad kraft för att ytterligare förbättra resultatet 2007. Samtidigt gör vi stora investeringar i nya etableringar och i uppgradering av befintliga enheter, säger Thomas Evertsson, vd Coop Sverige.

Samtliga kedjor i Coop Sverige gör resultatförbättringar. Coop Konsum har gått från underskott 2005 till ett överskott 2006 och uppvisar en resultatförbättring på över 100 MSEK. Även Coop Nära och Coop Extra har under året haft en positiv utveckling av både försäljning och resultat. Stormarknadskedjan Coop Forum har gjort en resultatförbättring på ca 150 MSEK, men visar fortfarande ett betydande underskott 2006.

- Coop Forum är fortfarande Coop Sveriges största utmaning och möjlighet. Nu ökar vi farten i förändringsarbetet både vad gäller drift, koncept och upprustningar, säger Thomas Evertsson.

Coop Sverige kommer att genomföra betydande investeringar under de närmaste åren i nyetableringar och upprustning av både butiker och stormarknader för att stärka kedjornas konkurrenskraft.

Satsningen på hälsa och ekologi fortsätter också med oförminskad kraft. Samtidigt sker en kraftsamling och samordning inom hela en svenska kooperationen.

- Vi stärker vår konkurrenskraft ytterligare genom ett allt starkare samarbete med de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna i Sverige. Vi har bildat det gemensamma inköps- och logistikbolaget Cilab, vi driver gemensamma kedjor och kommer att stärka vår marknadsnärvaro med Coop som gemensamt varumärke, säger Thomas Evertsson.

Ytterligare upplysningar
Thomas Evertsson, vd Coop Sverige, 08-743 13 85
Magnus Frisk, informationsdirektör Coop Sverige, 08-743 20 11Pressmeddelande 2007-02-19

Coop Sveriges rörelseresultat före strukturposter förbättrades under 2006 med 289 MSEK. Resultatet är dock fortfarande negativt -202 MSEK ( -491 MSEK 2005). Samtliga kedjor gör resultatförbättringar. Coop Sveriges omsättning 2006 ökade till 25,7 miljarder SEK (25,4 miljarder SEK 2005).