Länsförsäkringar

Stor risk för byggnadsskador när snö och is börjar smälta

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 13:03 CET

Fortfarande håller vintern hela Sverige i ett hårt grepp och över stora delar av landet ligger betydligt mer snö än normalt. Men snart kan snösmältningen vara igång och då ökar risken för skador på grund av blöt snö och is. Som villa- och fritidshusägare bör man vara uppmärksam och göra det som går för att undvika onödiga skador.

Nyfallen torr snö väger 30-100 kg per kubikmeter medan packad snö kan väga upp till 300 kg och blöt vårsnö kan väga 400 kg per kubikmeter. Ju varmare och fuktigare väder desto mer fukt absorberar snön. I töväder blir den väldigt tung och risken ökar för skador på tak och byggnader.

– Det finns förstås risk för att tak ska rasa. Altantak, carports och andra enklare konstruktioner är särskilt utsatta eftersom de ofta inte är gjorda för samma snömängder som vanliga tak, säger Robert Collin, skadechef på Länsförsäkringar Stockholm. Platta tak är också ett problem. Enligt Boverket ska dock ett normalt villatak klara ganska mycket snö. Reglerna är olika beroende på var i landet man bor, säger Robert Collin.

Risken för ras minskar naturligtvis om taken skottas men det bör i så fall ske under största försiktighet. Förutom den uppenbara faran att själv ramla ner kan man förvärra rasrisken genom att skotta fel eller till och med skotta hål på takets ytskikt. Helst bör man anlita professionell hjälp och man bör aldrig skotta ett tak ensam.

När snön börjar smälta finns också stor risk att smältvatten tar sig in på olika ställen i byggnaden istället för att rinna bort i avloppsbrunnar, hängrännor och stuprör.

– Husägare måste därför se till att avloppsbrunnar i källaringångar och garagenedfarter inte är igensatta av skräp eller is. Här kan man behöva hacka bort is. På platta tak kan stora mängder snö lätt bilda en sjö på taket om avrinningskanaler är igensatta av snö och is, säger Robert Collin.

Snön kan också ställa till det genom att blåsa in och smälta på ställen som inte tål fukt, till exempel på vindar. Det kan bli mycket snö och den bör tas bort innan den smälter för att undvika fuktskador. Den här typen av skador som orsakas av snö som kommer in utifrån ersätts inte av en villa- eller fritidshusförsäkring.

Om olyckan ändå är framme och yttertaket på bostadshuset bryter samman eller att bostadshusets stomme knäcks av snötryck så ersätter en villa- eller fritidshusförsäkring normalt skadan.

Goda råd till husägare för att undvika skador orsakade av snö och is
• Ha uppsikt på taken. Om snömängderna blir stora och tunga kan taket behöva skottas.
• Om taket behöver skottas bör du anlita en professionell snöröjare, exempelvis plåtslagare eller byggföretag, eftersom du om du skottar själv riskerar att falla ner och skada dig. Taket kan också skadas vid felaktig skottning.
• Se till att avloppsbrunnar vid källaringångar och garagenedfarter inte är igensatta av skräp eller is.

För mer information, kontakta gärna:

Robert Collin, skadechef Länsförsäkringar Stockholm
Mobil: 073-968 37 60

Länsförsäkringars pressjour
08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.