Transportföretagen

Stor risk för uppsägningar i transportnäringen

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 08:30 CEST

TransportIndikatorn pekar fortsatt nedåt. Det internationella konjunkturläget dämpar transportbranschens framtidstro. Hälften av företagen tror på personalminskningar inom branschen under det kommande kvartalet.

Det fortsatt osäkra konjunkturläget i Europa avspeglas i TransportIndikatorn som har sjunkit ytterligare sedan senaste kvartalsmätningen i juli. 

Det ser mörkt ut för svensk ekonomi men botten är troligen inte nådd. Sverige är ett litet land som påverkas av omvärldens oroliga ekonomiska läge. De senaste veckorna har flera exportberoende företag genomfört stora varsel, vilket påverkar transportbranschen.

En tredjedel av transportföretagen tror på minskad omsättning i det egna företaget och 46 procent tror på minskat antal anställda till följd av dessa faktorer.

- Försämrad ekonomi på våra exportmarknader kombinerat med vår starka kronkurs slår hårt mot vår industri och därmed också mot transportnäringen. Läget är mycket allvarligt. Vartannat transportföretag tror att de kommer att minska sin personalstyrka under återstoden av 2012, säger Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen.

TransportIndikatorn för tredje kvartalet 2012 landar på -25 (-17 för kvartal 2). TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nu­läget och framtidstron i transportnäringen.

Läs och hämta hela TransportIndikatorn bifogad i detta pressmeddelande eller på transportgruppen.se

För mer information kontakta: Ebba Engström, pressekreterare: 0730-447120 eller ebba.engstrom@transportgruppen.se

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 500 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.