FAO

Stor satsning mot mul- och klövsjukan har inletts

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 17:02 CEST

Målsättningen är att uppnå världsomspännande kontroll av sjukdomen

23 juli 2009, Rom, - FAO och den Paris-baserade Internationella djurhälsoorganisationen (OIE) lanserar en aktion som syftar till att uppnå global kontroll av mul- och klövsjuka.

Initiativet, som nyligen presenterades vid en konferens om mul- och klövsjuka i Asuncion, Paraguay, innebär att ett globalt program för gradvis kontroll av mul- och klövsjuka införs. Programmet kommer att implementeras inom det världsomspännande ramverket för förebyggande kontroll av gränsöverskridande djursjukdomar (the Global Framework for the Progressive Control of Transboundary Animal Diseases), som undertecknades av de båda parterna under 2004.

FAO chefsveterinär Joseph Domenech framhåller att "Situationen med mul- och klövsjukan i världen förtjänar uppmärksamhet av det internationella samfundet och givarländerna och måste kontrolleras vid källan och steg för steg."

Regional strategi behövs

Mul- och klövsjuka tar sig lätt över nationsgränser, vilket medför att regionala och internationella synsätt behövs i linje med det framgångsrika FAO-ledda kampanjen för att utrota boskapspest (The Global Rinderpest Eradication Programme, GREP). GREP lanserades 1994 och initiativet har lett till att eliminera en förödande sjukdom hos nötkreatur.

Regionala program mot mul- och klövsjuka kommer att avspegla lokala förhållanden - olika typer av mul- och klövsjukvirus cirkulerar i olika regioner - och kommer att ligga till grund för preciseringen av den globala kampanjen.

De regionala strategierna, som främjas av FAO, kommer att bygga på en gradvis kontroll (Progressive Control Pathway, PCP). Detta ger en ram för att organisera insatser och investeringar från respektive land till en regional nivå och mäter hur utvecklingen mot sjukdomen framskrider hos de deltagande länderna utifrån en skala från 0-5. För närvarande ligger cirka 100 länder i världen på en nivå mellan 0-3, 67 länder på nivå 4 och 5 och har av OIE erkänts som fritt från mul- och klövsjuka.

Mul- och klövsjuka är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar klövdjur och kännetecknas av att det bildas blåsor och sår i mun, näsa, spenar och fötter hos det smittade djuret. Även om det ofta inte är dödligt hos vuxna djur, orsakar det allvarligt produktionsbortfall och är ett stort problem för den internationella handeln.

Mul- och klövsjuka har enorma ekonomiska och sociala konsekvenser. Utbrott i utvecklingsländer påverkar ofta inkomstmöjligheterna för boskapsskötare och andra landsbygdshushåll flera år efter utbrottet. Men även industriländerna kan drabbas illa. Storbritannien, Irland, Frankrike och Nederländerna drabbades hårt 2001 då sex miljoner djur måste förstöras till en kostnad som uppskattas till mellan 11 och 12 miljarder US dollars. Det tog åtta månader att utrota viruset den gången.