Trollhättan Energi AB

Stor satsning på fiber till villor i Trollhättan

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 07:58 CEST

Trollhättan Energi planerar en stor utbyggnad av fiber/öppet stadsnät i Trollhättans tätorter med start redan i höst. Först ut är Strömslund. Övriga områden i etapp 1 är Torsred, Fagerstrand, Källstorp och delar av Lextorp där utbyggnad påbörjas under 2015. Ökade krav på bandbredd och det nationella målet om att 90 procent ska ha snabbt bredband innan år 2020 är anledningen till investeringen.

- Ett hållbart och enkelt vardagsliv för trollhätteborna är vårt fokus, och fibersatsningen stämmer väl in på vår vision. Fiber är en viktig infrastruktur för det moderna kommunikationssamhället. Vi ser utbygganden som en strategisk investering för Trollhättan där vi som kommunägt bolag tar vårt samhällsansvar. Satsningen kommer att innebära en investering på ungefär 100 miljoner fram till år 2020, säger Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi.

”En långsiktig investering”

Trollhättan Energi säljer fiberanslutningar till villaägarna, inte tjänster i nätet.

- När man ansluter sig till vårt öppna stadsnät finns ett smörgåsbord av olika tjänsteleverantörer som erbjuder internet, tv och telefoni, att välja bland. Dessutom kommer många offentliga tjänster som inom till exempel vård och omsorg att erbjudas i framtiden. Att köpa en fiberanslutning är långsiktig investering som höjer värdet på fastigheten och vi hoppas att villaägarna förstår hur bra det är att hoppa på fibertåget.

Information om anslutningskostnad och tidplan kommer Trollhättan Energi att återkomma med i höst.

90 procent i Trollhättan ska ha fiber innan år 2020

Snabbt ökande krav på kapacitet och bandbredd driver på behovet av fiber. Fiber är en framtidssäker lösning och har i princip inga begränsningar (endast ljusets hastighet). Det är utrustningen runtomkring som begränsar kapaciteten, inte fibern i sig. I dagsläget saknar ungefär 5 000 enskilda villor i Trollhättans tätorter möjlighet till fiberanslutning.

- Bakgrunden till satsningen är att vi vill realisera det nationella målet om att minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband på minst 100Mbit/s år 2020; och att så många som möjligt ska få erbjudande om att ansluta sig till Trollhättan Energis öppna stadsnät, säger Pia Brühl Hjort.

Utbyggnaden ska delas upp i fyra större etapper, med en första etappstart i höst. Drygt 1250 villaägare får erbjudande om fiberanslutning i etapp 1. Tomrör kommer att läggas i dessa områden och fiber kommer att dras till de fastigheter som tecknar avtal.

Öppet stadsnät innebär ett brett utbud av tjänster inom TV, telefoni och bredband och idag finns ett tiotal tjänsteleverantörer i Trollhättan att välja bland. I det öppna nätet råder fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor.

För mer information om fibersatsningen, kontakta:

Pia Brühl Hjort, vd, Trollhättan Energi, Pia.Bruhl-Hjort@trollhattanenergi.se, 0520-49 75 86

Trollhättan Energi AB är ett företag med 100-åriga anor. Under alla dessa år har målet varit att tryggt och säkert leverera ljus och värme till våra kunder. Det målet finns naturligtvis kvar. Idag har bolaget vuxit med nya affärsområden; Hela stans miljöbolag – med 112 anställda och en omsättning på omkring 400 miljoner kronor. Vi ansvarar för elnät, fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät samt stadsnät. Dessutom producerar och säljer vi el, biogas samt fjärrvärme; producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. 


Ett hållbart och enkelt vardagsliv är vår vision och ledstjärna. Trollhättans Stads vision om 70 000 trollhättebor år 2030 omfattar oss på Trollhättan Energi i allra högsta grad. Vår strävan är att bidra till en varm, öppen och kreativ vardagsmiljö, där nya idéer förverkligas och leder oss närmare ett hållbart samhälle. Vi vill att vårt arbete gör skillnad för trollhätteborna och världen runt omkring oss. För att snabbare nå resultat samarbetar vi gärna med andra. Omtanken om kunderna och varandra är genuin. Var och en av oss känner ansvar för att göra vardagslivet enklare och roligare - och skapa nya möjligheter för människor och företag i Trollhättan.