RISE Research Institutes of Sweden AB

Stor satsning på forskning inom energieffektivare papperstillverkning

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 12:45 CEST

Statens energimyndighet har i dagarna beviljat 11 MSEK för att utveckla och demonstrera nya uppskalningsbara avvattningsprocesser vid papperstillverkning. Innventia koordinerar det treåriga projektet som nu tar fart.

Projektet avser att ta fram och demonstrera nya energieffektivare processlösningar i pilotskala, som bedöms kunna implementeras industriellt inom 5 år. Vid tissue- och pappersframställning utgör energiförbrukningen i torksteget en stor del av det totala energibehovet. Stora möjligheter för energieffektivisering finns således i att förbättrade avvattningsprocesser som våtpressning och torkning. Vid förtjockning ligger fokus på att använda centrifugering. Förbättrad avvattning och torkning förväntas nås genom en avsevärt högre avvattningstemperatur, och med en kombination av IR-torkning, stålband och konventionell torkning.

I arbetet ingår både grundläggande laboratoriestudier och pilotförsök. Industriella fallstudier används sedan för att kvantifiera energibesparingarna som också kan användas som beslutsunderlag för en industriell implementering.

– Innventia har utvecklat flera nya fiberbaserade styrketillsatser som visat stor potential att effektivisera pappers-, kartong- och förpackningstillverkningen. Den industriella implementeringen av dessa inbegriper en del utmaningar, främst på grund av att det saknas effektiva avvattningsprocesser som är anpassade till de nya tillsatserna. Dessa tillsatser har vanligtvis ett högt vatteninnehåll och kan vara extremt svåravvattnade, varför det idag behövs nya processlösningar för detta, säger Eva Ålander som leder projektet.

I projektet deltar fem industriföretag: Valmet, Sandvik, Ircon Drying Systems, Albany International och Alfa Laval. Forskningsresultaten bedöms ha stor betydelse för framtidens avvattning och torkning vid tissue- och papperstillverkning. Projektets innehåll baseras på Innventias världsledande arbete inom kompetensområdena ”stock design”, ”nanocellulose”, ”tissue” och ”papermaking”. En stor del av arbetet kommer att genomföras i pilotpappersmaskinen FEX på Innventia.

För vidare information kontakta projektledare Eva Ålander, Innventia

Tel: 08 676 7292, e-post: eva.alander@innventia.com

LinkedInTwitterFacebookEmailMore

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 225 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. Läs mer på www.innventia.com.

Innventia ingår i RISE Research Institutes of Sweden.