Utbildningsdepartementet

Stor satsning på kulturminnesvård

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 16:18 CEST

Regeringen har givit Statens kulturråd i uppdrag att förbereda en stor satsning på sysselsättning inom kulturminnesvård. Satsningen, som också finns med i budgeten, innebär 250 miljoner kronor per år under 2006 och 2007. Syftet är att möta det behov som finns på kulturinstitutioner i hela Sverige att bevara och vårda sina samlingar och föremål innan de kan göras tillgängliga för allmänheten.

- Den här stora satsningen gör det möjligt att bättre ta hand om och visa vårt gemensamma kulturarv, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Beslutet innebär att upp emot 1 000 personer kommer att utföra mycket efterlängtade och viktiga uppgifter inom kulturminnesvården.

Kulturrådet får i uppgift att redan i höst upprätta ansökningshandlingar för bidrag till projekt, informera om villkoren för att söka och att löpande handlägga ansökningar. På så sätt räknar regeringen med att åtgärderna ska kunna få ett genomslag redan i början av 2006, förutsatt att riksdagen i december 2005 fattar beslut i enlighet med regeringens förslag.

Bidrag får lämnas till myndigheter och juridiska personer som helt eller delvis finansieras av offentliga medel och som verkar inom musei-, kulturmiljö-, arkiv-, scenkonst-, bibliotek-, bild- och form-, samt film- och fotoområdet.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se

Göran Blomberg
Departementsråd
08-405 19 08