Business Region Göteborg

Stor satsning på Sydkorea – västsvensk affärsdelegation hoppas på många nya affärer

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 15:52 CET

Det är stark västsvensk närvaro i den affärsdelegation som nu besöker Sydkorea den 9-11 februari. Totalt deltar 14 västsvenska miljöteknikföretag i delegationen, något som visar både på vår regionala spetskompetens och konkurrenskraft. Resan sker under Exportrådets och handelsminister Ewa Björlings ledning.

Bakgrunden till affärsdelegationens resa är att den Sydkoreanska staten satsar mångmiljardbelopp på miljöutveckling i ett program kallat Green Growth. Detta öppnar upp nya affärsmöjligheter för svenska företag. Business Region Göteborg slöt dessutom ett samarbetsavtal med det sydkoreanska gasbolaget Korea Gas Corporation (KOGAS)  under sommaren 2009, med syftet att utbyta kompetens och tekniklösningar samt hitta nya affärsmöjligheter. Det första konkreta resultatet av detta samarbete är ett kontrakt som skrevs under hösten 2010 mellan de västsvenska marina företagen SSPA, FKAB, White Smoke, Swedish Marine Technology Forum och sydkoreanska KOGAS. De västsvenska företagen, som även deltar i affärsdelegationen, ska i detta fall utveckla ett nytt system i Sydkorea för LNG-tankning (flytande naturgas) av fartyg.

Business Regions Göteborgs roll under resan är att fungera som en plattform för att samordna och matcha de sydkoreanska intressenternas behov med våra regionala företags kompetens. Syftet är att skapa exportaffärer och investeringar i Västsverige samt samarbeten inom forskning och utveckling.

-I den västsvenska delegationen som nu reser till finns kompetens och teknik representerad från bil- och biogasindustrin samt den marina sektorn. Det finns ett stort intresse för västsvenska lösningar och den teknik som finns inom biogas och naturgas, säger Bernt Svensén, Affärs- och projektutvecklare på Business Region Göteborg.

-Förutom att delta i seminarier och rundabordssamtal kommer de svenska företagen att matchas i möten med koreanska företag, såsom Hyundai Construction, Hyundai Heavy Industrial, Samsung Heavy Industrial, DSME med flera. Min förhoppning är att vi får se fler konkreta resultat i form av affärer och fördjupade samarbeten framöver, sammanfattar Bernt Svensén.

 

För mer information kontakta:

Bernt Svensén, affärs- och projektutvecklare på Affärsdriven Miljöutveckling vid Business Region Göteborg, på telefonnummer 0704-415619 eller via mejladress  bernt.svensen@businessregion.se

 

Fakta om affärsdelegationen:

Den svenska affärsdelegationen besöker Sydkorea den 9-11 februari.

Deltagare i Business Region Göteborgs delegation är Swedish Marine Technology Forum, SSPA, TTS Marine Division, FKAB, DNV, Swedish Biogas International Korea och AB Volvo.

Business Region Göteborg och Ecoex representerar även företagen Purac/Läckeby, Scandinavian Biogas Fuel AB, Malmberg Water, Bioprocess Control, Götene Gårdsgas, Terracastus och Chalmers.

Fakta Ecoex:

Ecoex – West Swedish Environmental Export är ett samverkansprojekt mellan flera offentliga aktörer i Västsverige; Innovatum AB, Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg AB som därtill är projektägare och projektledare. Ecoex delfinansieras av Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.