Svenska Elektrikerförbundet, SEF

Stor seger för Svenska Elektrikerförbundet – Kampen fortsätter

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 09:00 CEST

Elektrikerförbundet har vunnit en stor seger idag. En enhällig LO styrelse har ställt sig bakom våra krav och konfliktåtgärder. Detta innebär att våra uppskjutna konfliktåtgärder träder i kraft igen 2003-06-19 klockan 00.00.

LOs styrelse har dessutom tagit ett stort steg i en av våra viktigaste frågor, de pressade byggtiderna då man har beslutat om åtgärder för "arbete och hälsa".

LOs samtliga medlemsförbund ska inför kommande avtalsrörelse, våren 2004, ta ett viktigt initiativ. Vi ska gemensamt och strikt samordnat ställa krav på överenskommelser med arbetsgivarnas organisationer för att stärka medlemmarnas hälsa, motverka stress och hög belastning. LOs slutsats är att den nuvarande utvecklingen inte är hållbar och att nuvarande åtgärder är otillräckliga. Ytterst leder detta till att LOs medlemmar drabbas hårdast.

Elektrikerförbundet är inte längre ensamma om att driva frågan om våra medlemmars ohälsa utan SAMTLIGA LO förbund kommer att driva frågan nästa år. Detta är en stor seger, inte bara för elektrikerförbundet, utan för LO förbundens samtliga medlemmar som nu kanske kommer att få en arbetsmiljö där det går att arbeta fram till pensionen.

För Elektrikerförbundet fortsätter nu kampen med att få till stånd ett nytt avtal som inskränker arbetsgivarnas rätt till att vara orättvis och för en bättre arbetsmiljö.

Kontakt: Ronny Wenngren, förhandlingschef
Tel. 08-412 82 11, mobil. 070-514 92 82

Stig Larsson, förbundsordförande
Tel. 08-412 82 23, mobil 070-240 02 92