Nynäshamns kommun

Stor språksatsning i Nynäshamn Förskolepersonalens förmåga att kommunicera med barnen har granskats

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 09:23 CEST

All personal på Nynäshamns kommuns 64 förskoleavdelningar har granskats av erkände språkkonsulten och språkforskaren Veli Tuomela. Personalen har en och en observerats och betygsatts efter sin förmåga att kommunicera med barnen. Nu har var och en fått en individuell plan för hur de ska få ett rikt språk som gynnar barnen. En satsning som personalen är nöjd med.

– Personalen är en av nycklarna till att barnen får ett rikt språk. Språket är en av nycklarna till drömjobbe och till att klara skolans mål. Därför gör vi den här språksatsningen, säger Liselott Vahermägi (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Nynäshamn.

Nynäshamns kommun satsar 3.5 miljoner kronor extra varje år på språk i förskolan och grundskolan. I satsningen ingår Veli Tuomelas omfattande språkarbete som har pågått januari till och med juni.

Nynäshamns kommun har 64 förskoleavdelningar och Veli Tuomela har besökt varje avdelning fem gånger. Besöken har varat två timmar fördelat på en timmes observation av personalens sätt att kommunicera med barnen samt en timmes feedback. Personalens förmåga att kommunicera med barnen har betygsatts på en femgradig skala. Därefter har var och en fått en individuell plan för vad de bör göra för att utveckla sitt språk så det blir så rikt som möjligt tillsammans med barnen.

– Det kan låta hårt att vi har observerats men jag och mina kollegor är fantastiskt glada över det stöd och den kunskap som vi har fått. Vi är i dag mer medvetna om hur vi samtalar med barnen för att deras språk ska utvecklas och bli rikare. Veli har gett oss fem mål. De är bland annat att använda fler specifika ord, att inte använda tomma ord och att använda längre meningar. Vi ser redan nu att barnen använder fler ord och att de pratar mer. Riktigt roligt är också att barnen kommenterar hur vi vuxna uttrycker oss, säger Susanne Jakobsson, förskollärare på Sunnerby förskola i Nynäshamns kommun.

Nästa steg i språksatsningen är grundskolan. Med start till hösten kommer alla lärare att få en liknande utbildning som pedagogerna inom förskolan har fått.

– Tanken är att vi därefter ska fortsätta i fler steg. För att inte falla tillbaka i gamla vanor är planen att vi ska ha uppföljningar såväl inom förskolan som grundskolan, säger projektledare Astrid Täfvander, Nynäshamns kommun.

Språksatsningen innehåller en rad andra insatser. Bland annat får förskolebarnen låna så kallade språkpåsar med fem böcker som Nynäshamns bibliotek har valt ut. En litteraturpedagog har anställts, skådespelare gör improvisationsteater av de böcker eleverna läser. Ett hundratal datorer har också köpts in för att eleverna ska kunna använda den så kallade Tragetonmetoden.

För mer information kontakta

Liselott Vahermägi (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Nynäshamn
076-125 80 60 liselott.vahermagi@nynashamn.se

Astrid Täfvander, projektledare Nynäshamns kommun
076-125 81 64 astrid.tafvander@nynashamn.se

Susanne Jakobsson, förskollärare Sunnerby förskola
070-595 09 84 suja01@utb.nynashamn.se


Nynäshamn, den expansiva skärgårdskommunen endast 30 minuter från Globen. Målet är att 2 100 bostäder byggs och att befolkningen ökar från 26 000 invånare till 35 000 innan 2016. Nu är väg 73 fyrfilig motorväg hela vägen från Nynäshamn till Stockholm och snart har Nynäsbanan dubbelspår ända till Nynäshamn.