Custice

Stor telekomanalys om Tele2

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 09:51 CET

Veckans stora telekomanalys om Tele2 tyder på lojala företagskunder som är nöjda med sin telefonilösning. Den största utmaningen för framtiden blir att förbättra täckningen jämfört med sina konkurrenter. Tele2 behöver även få in en fot hos större företag som behöver mer komplexa lösningar.

18 037 intervjuer inom telekom

Custice har kontinuerligt intervjuat 18 037 företag om deras telefonilösningar som sammaställts i databasen #fakta. Av 52 frågeställningar har vi valt ut de som är mest intressanta att jämföra. Intervjuerna har skett över telefon med företagens beslutsfattare. Undersökningen är inte beställd. De telekomaktörer vi undersöker är Telia, Tele2, Telenor, TDC, Ringup, StjärnaFyrkant, Dialect och GEAB Phonehouse.

stor som operatör, mindre som leverantör

Med konkurrentskraftiga priser och ett känt får som heter Frank är Tele2 en av de 3 stora operatörerna inom B2B. Som leverantör är Tele2 dock fortfarande en av utmanarna som ännu inte etablerat sig bland större företag med komplexa telefonilösningar.

kundernas nöjdhet med Tele2

Kundnöjdhet är i längden den viktigaste variabeln för telefonileverantörer. Nöjda kunder är trogna och starka kunder som etablerar ett starkt samarbete och ger grundförutsättningar för leverantören att växa.

Custice mäter två typer av nöjdhet; nöjdhet med sin leverantör av telefoniutrustning samt nöjdhet med sina telefonifunktioner. Telefonileverantörer har olika lösningar för sina kunder. Vissa har egna växelsystem, medan andra använder operatörens lösningar.

Vi har jämfört medelbetyg med konkurrensindex för att få fram tydliga skillnader mellan Tele2 och dess konkurrenter. Konkurrensindex räknas ut genom att slå ihop övriga leverantörer som kommer ingå i denna undersökning och dela med Tele2s medelbetyg.

I kategorin ”telefonileverantör” ingår frågor om nöjdhet med kompetens, pris, service, tillgänglighet och relation. I kategorin ”telefonilfunktion” ingår hänvisningsmeddelanden, kostnad, samtalsstatistik och vidarekoppling. Beslutsfattare på företag ger betyg mellan 1 (mycket dåligt) och 5 (mycket bra).

Tele2 medelbetyg

Konkurrensindex

telefonileverantör

3,740

100,59

telefonifunktion

3,895

100,13

tabell 1. Medelbetyg av nöjdhetsgrad med leverantör och funktion.

Kundernas nöjdhet med telefonileverantören och telefonifunktionen skiljer sig inte nämnvärt från konkurrensindex. Tele2 kan glädja sig över gröna siffror, men har inget tydligt övertag på konkurrenterna.

kundernas ekonomiska förutsättningar

Beslutsfattares egna uppfattningar om företagets ekonomiska förutsättningar är ofta en indikation om hur villiga en kund är att lägga pengar på en tjänst eller produkt.

Custice har frågat Tele2s företagskunder om deras ekonomiska situation, expansionskraft och investeringsvilja. Beslutsfattaren på företaget har satt ett betyg mellan 1 och 5 där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra.

Tele2 medelbetyg

Konkurrensindex

Ekonomisk situation

3,845

100,10

expansionskraft

3,399

98,66

investeringsvilja

3,378

99,21

tabell 2. Medelbetyg av ekonomisk situation, expansionskraft och investeringsvilja.

Tele2s kunder har sämre ekonomiska förutsättningar än konkurrensindex. Det kan bero på att Tele2s kunder främst är små till medelstora bolag. Tydligare bearbetning på starka marknader och utförligare målgruppsanalys skulle kunna förändra resultaten.

trogna företagskunder

Den yttersta typen av missnöje manifesterar sig av en tanke hos beslutsfattaren att byta ut sin leverantör av telefonilösning. Detta kan innefatta både operatören och leverantören beroende på hur lösningen ser ut.

stark lojalitet

Vi har frågat Tele2s kunder om vilken leverantör som löper störst risk att bytas ut.

Tele2 medelbetyg

Konkurrensindex

Byta ut operatör

11,80 %

77,63

Byta ut teleleverantör

2,48 %

37,52

tabell 3. Antal kunder i procent där operatören eller teleleverantören riskerar att bytas ut.

Tele2s kunder verkar inte fundera särskilt mycket på att byta operatör eller leverantör av telefoni då endast 2,48 % uppger att telefonileverantören är det som löper störst risk att bytas ut. Den risken är tre gånger lägre än för konkurrenterna.

En möjlig förklaring kan vara att Tele2s kunder i större utsträckning har mindre komplicerade lösningar. Dock är den låga siffran anmärkningsvärd och tyder på en strukturell framgång i kundhanteringen.

täckning största problemet för kunderna

Avslutningsvis har vi tittat på Tele2s kunders attityder om nuvarande problem, vad som kan förbättras samt framtida investeringar.

De tre främsta förbättringarna Tele2s kunder önskar (utöver pris) är service (9,13 %), kvalitet (6,39 %) och tillgänglighet (6,39 %).

De tre främsta problemen Tele2s kunder upplever är täckning (15,69 %), telefonförsäljare (13,00 %) och avbrott (4,93 %).

De tre främsta investeringarna som Tele2s kunder planerar är televäxel, videokonferensutrustning och mobilteleväxel.

sammanfattning

Custice har genomfört en stor undersökning om telekomaktören Tele2 och deras kunder.

Tele2 ligger nära konkurrensindex när det gäller företagskundernas nöjdhet med telefonileverantör och telefonifunktion.

Tele2s kunder har något sämre ekonomiska förutsättningar än konkurrenters kunder.

Endast 2,48 % Tele2-kunder upplever att det är en risk att Tele2 blir utbytt som teleleverantör vilket är tre gånger lägre än konkurrensindex. Detta tyder på lojalitet och bra kundvård.

Tele2s kunder vill framförallt investera i televäxlar, videokonferensutrustning och mobilteleväxlar.

Tele2s förbättringsområde är service, kvalitet och tillgänglighet.

Tele2s kunders största problem är täckning, telefonförsäljare och avbrott. Täckning är den största utmaningen för Tele2 med 15,69 % kunder som uppger det som ett problem.

stor analys om Telenor nästa vecka

Nästa vecka tittar vi på Telenor.


Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. Vår tjänst #fakta riktar sig till branscherna dokumenthantering, säkerhet, inredning, vending, telekom, it och fastighet. Databasen #fakta innehåller över 138.000 företag, med djuplodande intervjuer. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.

Besök vår hemsida för mer information: http://www.custice.se