UPPLEVAS.se

STOR TILLVÄXT PÅ FACEBOOK INOM TURISM OCH FOTOGRAFI

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2020 08:26 CET

Enligt den senaste kvartalsrapporten ”Destinationsranking på Facebook” framgår att engagemanget ökat kraftigt det senaste året. De 100 sidorna som ingår i rankingen är sammantaget en viktig kanal för hur de olika destinationerna i Sverige exponeras på Facebook. Sidorna har tillsammans över två miljoner följare. 

Av de undersökta svenska destinationssidorna svarar ”Norrland. Ett eget land” ensamt för över en tredjedel av alla interaktionerna under mätperioden. Sidan når hundratusentals personer varje vecka och har varit helt dominerande inom besöksnäring och fotografi under flera år. 

Under en vecka 2019 i februari skapades 96 156 interaktioner, nu i år jämförbar vecka i februari hela 448 670 interaktioner. Hittills under det första kvartalet har nivån legat på en stabil hög nivå. Den stora ökningen visar på en kraftigt ökad trend att engagera sig mer på Facebook inom besöksnäring och fotografi.

Destinationsranking på Facebook - Topp 10
1. Norrland. Ett eget land, 466 700
2. Bohus Coast, 67 700
3. Visit Stockholm, 54 500
4. Halmstad, 46 700
5. Malmotown, 35 500
6. Destination Gotland, 34 700
7. Svenska Turistföreningen, 33 600
8. Linköpings Kommun, 33 500
9. Göteborg / Gothenburg, 32 100
10. Smögen &, 30 300

I​nteraktioner under mätperioden, tre veckor, första kvartalet 2020: 1,4 miljoner.
Källa: Scandipixl.se / Facebook Analytics

​Facebooksidan ”Norrland. Ett eget land” drivs av Heikki Koskelainen som via bolaget Scandipixl.se även driver sidan Bohus Coast med flera. Sidorna har som syfte att visa upp vackra delar av Sverige och skapa möjligheter för fotografer och besöksnäring i Sverige.

Den minsta sidan på topp 10 baserat på följare, Smögen & ägs av Sotenäs Turistförening är den som utvecklats snabbast under det första kvartalet. Med sina cirka 4 200 följare har sidan uppnått hela 30 300 interaktioner och en engagemangsgrad på 280 %. Branschsnittet inom besöksnäringen gällande engagemangsgrad är under fem procent.

Nyckeltalet "Interaktioner" är den viktigaste faktorn för att jämföra Facebooksidor och innebär antalet reaktioner, delningar och kommentarer, vilket visar engagemanget. Detta påverkar direkt sidans räckvidd och därmed hur stor sidan är i relation till andra.

Mer information om undersökningen och statistik för topp 25 här:https://www.scandipixl.se/statistik-41217293

För ytterligare information, pressmeddelandet som worddokument eller högupplöst bild av Norrsken, kontakta:

Heikki Koskelainen, Scandipixl.se
Tel: 072 – 717 60 56 
​Mail: hk@scandipixl.com 
​Webb. www.scandipixl.se