Huddinge kommun - politik

Stor upprustningssatsning på Huddinges ridhus

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 10:14 CEST

Huddinges kommunstyrelse beslutade på sitt senaste sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att utöka kultur- och fritidsnämndens budget för investeringar med drygt 14 miljoner kronor för förbättringsåtgärder vid ridanläggningarna Gladö stall, Gömmargården och Sundby ridhus.

–Vi vet att kommunen generellt sett är sämre på att stödja flickors idrottande än pojkars och vi tycker att detta är en viktig jämställdhetsfråga att ta tag i. För tre år sedan gjorde vi en översyn av ridverksamheten i kommunen och kom fram till att dessa ridanläggningar är i behov av upprustning, nu tar vi tag i det och gör de investeringar som behövs, säger Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Vid Gladö Stall byggs en ny foderlada med tvättstuga och omklädningsrum. Även problemen med vattenavrinning på gården åtgärdas.

Vid Gömmargården ska ridhuset byggas om för att förbättra personalutrymmet och även upphållsdelen i ridhuset ska byggas om för bättre funktionalitet. Också här ska bland annat en ny tvättstuga tillkomma.

Åtgärderna vid Sundby ridhus är flera och delas upp i två nivåer, där åtgärder på el och VVS genomförs först och sedan kommer även delar av stallet renoveras och en foderlada byggas.

–Detta är viktiga åtgärder och vi fortsätter arbeta för en mer jämställd idrott, säger Vibeke Bildt (L).

För mer information:


Vibeke Bildt (L)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
08-535 317 01
vibeke.bildt@huddinge.se

Nicholas Nikander (L)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se