Trollhättans stad

Stor variation på kvinnofridsarbetet i Fyrbodal – endast två av 15 kommuner har anställd personal

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:29 CET

Myndigheternas arbete när det gäller att prioritera kvinnofridsfrågan och upptäcka våldsutsatta kvinnor varierar stort i omfattning inom kommunerna i Fyrbodal.

Det är en av sakerna som konstateras i den just avslutade intervjustudien som utförts av Trollhättans Stads Resurscentrum för kvinnofrid i Väst. Företrädare för främst socialtjänsten och primärvården i 15 kommuner (Fyrbodal+Lilla Edet) har intervjuats.

– Vi ville med undersökningen belysa hur situationen ser ut när det gäller kvinnofridsfrågor, samt också skapa ett underlag för framtida samverkan och utveckling av arbetet, konstaterar Gerd Holmgren som är ansvarig för kvinnofridsfrågorna i Trollhättans Stad.

Undersökningen visar bland annat att det bara är två (Trollhättan och Uddevalla) av 15 kommuner som har anställd personal, vilket oftast beror på att kvinnojourerna inte får tillräckligt med ekonomiska medel för att kunna anställa.

– Kartläggningen visar att en positiv utveckling av arbetet i kommunerna pågår, men att det fortfarande återstår en rad åtgärder. Variationen är stor och det är givetvis inte bra att kvinnors möjlighet till hjälp och stöd är beroende av vilken kommun man bor i, konstaterar Gerd Holmgren.


Vid ytterligare frågor kring undersökningen kontakta Gerd Holmgren,
ansvarig för kvinnofridsfrågor i Trollhättans Stad.
Telefon: 0520-49 50 70, 0730-530 700.