Naturvårdsverket

Stor vilja att betala mer för att minska utsläpp av växthusgaser

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 11:58 CEST

Åtta av tio svenskar kan ”absolut” eller ”troligen” tänka sig att betala fem procent mer för varor och tjänster från företag som arbetar för att begränsa växthuseffekten. Det framgår av en ny attitydundersökning som Naturvårdsverket beställt.

– Mätningen tyder på att de svenska konsumenterna kommer att belöna de företag som tar täten i arbetet med att reducera näringslivets klimatpåverkan. Dessa företag kan bli framtidens vinnare, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets undersökning har genomförts inom ramen för uppdraget att kommunicera med näringslivet i klimatfrågan.

Hela 81 procent av svenskarna uppger att de absolut eller troligen kan tänka sig betala fem procent mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget i fråga arbetar för att begränsa växthuseffekten. (31 procent svarar ”absolut” och 49 procent ”troligen”.) 17 procent svarar att de absolut eller troligen inte kan tänka sig betala mer, medan 3 procent inte vet.

– Konsumenterna har ett starkt intresse av att få tillförlitlig information om företagens klimatarbete. Undersökningen visar att de företag som tar klimatfrågan på allvar har mycket goda skäl att berätta detta för sina kunder, säger Lars-Erik Liljelund.

I undersökningen frågades också hur viktigt det kommer att bli, under de närmaste 5-10 åren, för företag att engagera sig i att minska utsläppen av växthusgaser. 85 procent svarade att det kommer att bli mer viktigt, 11 procent trodde att det skulle bli lika viktigt som idag, bara 1 procent svarade mindre viktigt och 3 procent svarade att de inte visste.

Nästan sex av tio, 58 procent, ansåg att kostnaderna för företag att släppa ut växthusgaser ska öka, 25 procent ansåg att kostnaderna ska vara oförändrade, 9 procent att de ska minska medan 8 procent svarade att de inte visste.

Undersökningen omfattade 1000 telefonintervjuer och genomfördes av ARS Research AB under perioden 23-29 augusti 2005

Läs undersökningsresultaten: http://www.naturvardsverket.se/klimat/pdf/rapport_foretag.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars-Erik Liljelund, generaldirektör Naturvårdsverket, 08-698 15 08, 070-698 15 08, lars-erik.liljelund@naturvardsverket.se

Jessica Cederberg Wodmar, projektledare Klimat, 08-698 16 33, 0708–90 11 00
jessica.c.wodmar@naturvardsverket.se.

Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27,
anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.