FAO

Stora behov av utsäde för pakistanska jordbrukare

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 11:58 CEST

Det översvämningsdrabbade landet riskerar att gå miste om ett års skörd; livsmedelsförsörjningen hotad

FAO efterlyster ytterligare medel för att rädda årets planteringssäsong av vete. Översvämningarna i Pakistan har drabbat en landyta i storlek med halva Italien och förstört stora delar av veteutsädeslagren.

Vete, som är basfödan för de fattiga på landsbygden i Pakistan, planteras från september till mitten av november. Mer än en halv miljon ton av veteutsädeslagren har förstörts till följd av översvämningarna.

Dessutom nödgas de drabbade använda det utsäde som inte blivit förstört för att kunna föda sina familjer och personer som tvingats lämna sina hem på grund av översvämningarna.

"Om de drabbade inte får veteutsäde inom några veckors tid kommer inget vete planteras på ett år”, säger Daniele Donati, chef för FAO:s räddningsinsatser i Asien, Mellanöstern, Europa och för särskilda nödsituationer. "Enbart livsmedelsbistånd kommer inte att vara tillräckligt. Om inte nästa veteskörd säkras kommer livsmedelsförsörjningen för miljontals människor att vara hotad.”

Vetebaserat tunnbröd, som Chapattis, utgör den viktigaste basfödan för fattiga människor på landsbygden i Pakistan.

Odlingsmark finns - utsäde saknas

Vetebönderna i Pakistan var mitt i förberedelserna för plantering när översvämningarna började. I vissa områden har de bördiga översta jordlagren sköljts bort, vilket omöjliggör att vete planteras där. Det finns också stora områden där marken fortfarande är helt täckt av vatten eller slam. Men som Donati betonar: "I många områden kommer det vara möjligt att plantera så fort vattnet försvunnit. FAO har tillsammans med samarbetspartners möjlighet att få fram utsäde till dessa områden, förutsatt att det akuta finansieringsbehovet tillgodoses. Men chanserna att rädda veteskörden upphör i slutet av november då planteringssäsongen tar slut”.

FAO har ordnat med veteutsäde till 200 000 jordbruksfamiljer och om mer bidrag säkras skulle ytterligare 200 000 kunna hjälpas.

Enligt preliminära beräkningar har 3,6 miljoner hektar majs, ris, sockerrör och bomull förstörts i översvämningarna, som tvingat miljontals människor från sina hem.

Djurfoder

Utöver dessa förluster har sedan tidigare uppskattningsvis 1,2 miljoner boskap och 6 miljoner fjäderfä omkommit till följd av översvämningarna. Enligt beräkningar riskerar över en miljon nötkreatur, buffel, får och getter att svälta ihjäl om inte foder skaffas fram omgående till de drabbade hushållen.

Djuren behöver också omedelbar vaccinering mot sjukdomar som mul- och klövsjuka och Peste des petits ruminants. Med så många människor och boskap på flykt från de översvämmade områdena är risken stor för spridning av sjukdomar. FAO med samarbetspartners arbetar med att skaffa fram foder och vaccin till över 40 000 drabbade hushåll. Med mer bidrag skulle FAO kunna nå ytterligare 85 000 hushåll med viktiga insatsvaror.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Jordbruk, livsmedelssäkerhet och FAO i Pakistan

Översvämningarna i Pakistan

Skriv på mot hungern i världen!