Sigtuna Meetings

Stora Brännbo är med - Sigtuna Sveriges första klimatneutrala destination

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 12:37 CET

Sigtuna är Sveriges första stad och hemkommun för Sveriges största flygplats. Sigtuna är också landets fjärde största när det gäller hotellgästnätter. Sigtuna Arlanda är därmed första destination i Sverige som går mot ett nettoutsläpp av koldioxid som är lika med noll.

- Att bevara och stärka den nytta mötes- och besöksnäringen tillför samhället och samtidigt minska dess nackdelar är en våra största utmaningar, säger Camilla Zedendahl, vd för Sigtuna Turism och initiativtagare till projektet. Att vi nu, som en av de största hotelldestinationerna, tar täten och tillsammans bestämt oss för att bli Sveriges första klimatneutrala destination känns fantastiskt och viktigt, fortsätter Camilla Zedendahl.  

I Sigtuna Arlanda är flertalet hotellanläggningar redan miljöaktiva, genom exempelvis Svanenmärkningen. Det gemensamma arbetet att bli en klimatneutral destination ses som en naturlig utveckling i miljöarbetet och har mottagits med entusiasm av de enskilda anläggningarna. Inspirerade av Stockholm Arlanda Flygplats framgångsrika arbete med att bli klimatneutrala har intitiativet setts som självklar och viktig position att ta. Naturligtvis deltar Stora Brännbo Konferens och Hotell i arbetet.

Stockholm Arlanda Flygplats är även de engagerade i projektet.

- På Arlanda har vi jobbar länge med miljöfrågorna. Och fått flera hedrande utmärkelser som kvitto på det arbetet. Men ensam är inte stark. Det blir allt tydligare att framgång bygger på samverkan, över gränser mellan företag, kommuner och andra organisationer. Sigtuna är en stark destination och tillsammans blir vi ännu starkare även i miljöfrågorna, säger Jan Lindqvist, informationschef på Stockholm Arlanda Flygplats.

 Även på nationell nivå välkomnas inititativet.

-    Sverige har ett högt anseende som miljövänlig destination utomlands, en bild som VisitSweden vill förstärka. I vårt uppdrag att öka antalet besökare i Sverige vill vi balansera resandet så att det samtidigt gynnar en hållbar utveckling. Sigtunas initiativ är ett utmärkt exempel på detta, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden

 - Att Sigtuna blir en klimatneutral destination är unikt och sätter Sigtuna på världskartan. Styrkan i arbetet ligger i att företagen arbetar helt transparent och att resultaten blir jämförbara, säger Gunilla Hadders, vd på Respect som är med och förverkligar projektet.

Klimatarbetet i Sigtuna Arlanda kommer att minska utsläppen med ca 2 000 ton per år. Om storstäderna - Stockholm, Göteborg, Malmö – följer Sigtunas exempel minskas utsläppen med ca 40 000 ton per år. Det är lika mycket som årlig klimatpåverkan från 6 000 svenskar.

Nu utmanar Sigtuna Arlanda utmanar nu övriga svenska destinationer i en klimatkamp i hopp om att fler skall följa Sigtunas exempel.

- Vem blir nästa destination att följa oss mot noll-utsläpp? Tänk om detta kunde blir ett första steg mot att sätta en ny standard för hela vår näring, avslutar Camilla Zedendahl

Fakta om projektet och om besöksnäringen i Sigtuna kommun:

Projektet startar idag, den 2 februari, med en gemensam workshop. Arbetet innebär att kartlägga sina egna utsläpp, ta fram åtgärdsplaner för att minska dem, samt att stödja globala klimatprojekt inom FN-systemet, sk CDM, för de utsläpp som ändå blir kvar. Initiativet kommer från Sigtuna Turism, som arbetar som spindeln i nätet för flera gemensamma frågor. Projektet genomförs i samarbete med klimat- och hållbarhetsföretaget Respect.

Med över 500 000 gästnätter per år ligger Sigtuna kommun på fjärde plats i Sverige när det gäller hotellnätter. Besöksnäringen i Sigtuna kommun omsätter nästan 2 miljarder kronor årligen och ger arbete åt ca 1 500 personer/årssysselsatta (exklusive Stockholm-Arlanda Flygplats). Detta är mer än omsättningen i många svenska län. Besöksnäringsomsättningen inklusive Stockholm-Arlanda Flygplats uppgår till ca 24 miljarder kronor.

 I projektet deltar följande hotell- och konferensanläggningar:

1909 Sigtuna Stads Hotell, 32 Rum & Kök, Arlanda Conference & Business Center, Arlanda Hotellby, Connect Hotels Arlanda, Ibis Hotel Arlanda, Jumbo Hostel, Kristina Konferens & Hotell, Park Inn Stockholm Arlanda, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu Sky City Hotel, Rosersberg Hotell & Konferens, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens samt Stora Brännbo Konferens och Hotell.

 Detta utgör 80 % av destinationens hotell- & konferensanläggningar. Dessutom ingår Sigtuna Turism och LFV Stockholm Arlanda.

 

SCB:s statistik avseende hotellövernattningar 2008

Sverige                            17 846 777        sålda rumsnätter

                                       25 872 607        antal övernattande

 1) Stockholm                     3 803 191        rumsnätter

                                         5 533 183        övernattande

 2) Göteborg                      1 703 138        rumsnätter

                                         2 505 850        övernattande

 3) Malmö                              748 981        rumsnätter

                                         1 039 663        övernattande

 4) Sigtuna                             403 010        rumsnätter

                                            536 040        övernattande

 På 5:e plats delar man på sifforna:

Jönköping                             315 000        rumsnätter
Helsingborg                          452 000        övernattande

 

 

 

 

 

Stora Brännbo Konferens och Hotell är en privatägd konferensanläggning nära Arlanda i Sigtuna stad. Under 2009 besökte mer än 12 000 gäster vår anläggning. Vi har 101 hotellrum, 35 möteslokaler, Spa och Träning samt ett prisvinnande kök.

Vi som arbetar på Stora Brännbo i Sigtuna vill ge våra gäster en upplevelse utöver det vanliga. Vi vet att många gäster kommer tillbaka till oss för att vi har ett personligt engagemang i våra gästers välbefinnande när de är hos oss.