Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

Stora brister i stöd till familjer med funktionshindrade barn

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 11:58 CEST

En ny enkät från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar visar på alarmerande brister i samhällets stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning. Varannan familj anser att samhällets stöd har försämrats de senaste åren. När en liknande undersökning genomfördes för två år sedan svarade var tredje att man upplevde försämringar.

-Undersökningen bekräftar tyvärr den bild vi har av familjernas situation, säger Henrik Petrén som är förbundsjurist på RBU. Många familjer upplever en konstant press av att inte räcka till och att insatser ifrågasätts. Ett exempel är de senaste årens hårdare bedömningar av rätten till personlig assistans, men också bristande resurser i skolan och dålig samordning av insatser.

Ett stort problem är att stödinsatserna är splitttrade på många olika huvudmän. RBU:s medlemsfamiljer har i genomsnitt kontakt med sjutton olika personer angående barnets funktionsnedsättning. RBU vill att varje familj ska ha rätt till en koordinator som man alltid kan vända sig till och som samordnar övriga kontakter.

-Inför valet på söndag har inget av blocken presenterat någon politik för att vända den här negativa utvecklingen. Det är hög tid att göra det nu, säger Henrik Petrén.

 

Enkäten:

532 medlemsfamiljer i RBU svarade på frågan: Vad är din uppfattning om utvecklingen av samhällets totala stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning de senaste åren?

9,5 % svarade att samhällets stöd har förbättrats

41,1 % svarade att samhällets stöd är oförändrat

49,4 % svarade att samhällets stöd har försämrats

RBU:s medlemsundersökning genomfördes under våren 2010. Enkäter sändes ut till 1273 medlemsfamiljer med barn i åldern 7-19 år. Totalt inkom 532 svar under den relativt korta svarsperioden. Ingen påminnelse sändes ut.

För frågor och ytterligare kommentarer kontakta

Henrik Petrén, förbundsjurist RBU, 070 889 75 44