BRM Europe AB

Stora brister i Sveriges krisberedskap

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2013 12:05 CEST

Det finns stora brister i Sveriges krisberedskap. Det konstateras i en unik undersökning från Mittuniversitetet i Östersund där två studenter tidigare i år kontaktat beredskapshandläggarna i samtliga 290 svenska kommuner och bl.a. frågat om hur man uppfattar förmågan hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att stödja och samordna samhällets beredskap. Nära två tredjedelar ger underbetyg till hur MSB sköter sitt uppdrag att utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder och till MSB:s arbete med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Undersökningen visar också att det i tre av fyra kommuner saknas tillräckliga förberedelser för samverkan med de privata aktörerna i kommunen.

Björn Eriksson, tidigare bl.a. rikspolischef och landshövding, numera ordförande i Säkerhetsbranschen och Johan Färm, VD för risk-och krishanteringsföretaget BRM Europe AB, har läst undersökningen och i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter (25 juli) efterlyser de konkreta och snabba åtgärder från de berörda myndigheternas sida för att komma tillrätta med problemen. Läget som det är nu är oacceptabelt och en förändring måste till omgående.

-          Näringslivet och den offentliga sektorn måste skapa en bättre dialog i krishanteringsfrågor, säger Björn Eriksson. Privatisering är ingen faktor som ursäktar underlåtenhet att vara tydlig. Man bör även använda den kompetens som finns inom privat säkerhetsindustri bättre, både vad gäller riskbedömningar och uppläggning av övningar. Endast så kan vi möta framtidens kriser.

-          Resultaten i undersökningen stämmer väl överens med våra erfarenheter från samarbetet med de många kommuner som är kunder hos oss, säger Johan Färm. Det finns mycket att göra men det behöver börja med att MSB skärper sig. Även kommunpolitikerna måste öka sitt personliga engagemang. I framtiden kommer Sverige utan tvivel att drabbas av ett antal kriser av olika slag. Därför måste undersökningens resultat tas på största allvar.

BRM Europe AB är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med 350 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och från offentlig verksamhet. BRM erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, säkerhetspartner, krisjour och krisstöd. BRM Europe hjälper sina kunder med rekrytering av personal med rätt kompetens inom säkerhetsområdet och är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR)

BRM är en central aktör i utvecklandet av den svenska beredskapen med fokus inom krisberedskap och genomför årligen över 100 utbildningar och övningar som syftar till att stärka samhället och dess aktörers förmåga att hantera allvarligare störningar och händelser.

För mer information besök vår hemsida.