Sveriges Kommuner och Landsting

Stora brister med elektroniskt ID

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 11:08 CEST

Elektronisk identitet (e-ID) har inte fått tillräckligt stor acceptans hos allmänheten och inte heller en spridning som gynnar samhällsutvecklingen. Att utfärda en nationell e-ID bör därför vara en angelägenhet för staten, anser Sveriges Kommuner och Landsting i en skrivelse till regeringen.

– För att kunna ta tillvara de möjligheter IT ger och skapa en effektiv e-förvaltning och bra e-tjänster behöver Sverige en enhetlig nationell e-ID, säger Bengt Svenson, IT-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting.

I skrivelsen menar Sveriges Kommuner och Landsting att en statligt utfärdad e-ID skulle ge ökad tillgänglighet och användning av service och elektroniska tjänster inom alla samhällssektorer. Det skulle skapa bättre förutsättningar för konkurrens och påtagligt förbättra allmänhetens förtroende för elektronisk hantering av information.

– En förutsättning för att fler ska utnyttja e-ID är dessutom att användning och kontroll är fritt från transaktionskostnader. Då skulle även fler företag använda lösningen, säger Bengt Svenson.

För mer information: Bengt Svenson, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, 08-452 74 30.

Pressjour: 08-452 71 01

Bifogade dokument
e-id_framst SKL_ Odell.pdf Läs hela skrivelsen här (pdf-fil).
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=361&A=47277&FileID=168747&NAME=e%2Did%5Fframst+SKL%5F+Odell.pdf