Miljöstyrningsrådet

Stora energibesparingar i byggnader möjliga med energitjänstupphandling

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 17:27 CEST

Energy Performance Contracting, EPC, är en typ av energitjänst och innebär en funktionsupphandling av energibesparing med prestandagaranti. Med hjälp av detta verktyg kan man göra en energibesparing på närmare 66 % i byggnader. Besparingspotentialen till år 2020 är ca 30 TWh. Dessutom bidrar EPC till uppfyllandet av flera av de svenska miljökvalitetsmålen.

Det finns ett flertal goda exempel på hur man uppnått stora energibesparingar i Sverige genom att använda sig av EPC. Trots detta används inte EPC i så stor utsträckning. Metoden är dock ganska ny (stämmer inte) ett identifierat område där det behövs mer kunskap är upphandling. och kunskapen om detta måste spridas. Miljöstyrningsrådet har därför tagit fram goda exempel på organisationer som har erfarenhet av EPC-projekt samt en vägledning för upphandling av EPC.

EPC är en funktionsupphandling av energibesparing med prestandagaranti. Detta innebär att entreprenören har ansvar för slutresultatet och därmed garanterar en viss energibesparing som gäller under hela kontraktstiden.

Miljöstyrningsrådets sammanställning av goda exempel inom EPC tar upp både framgångsfaktorer och fallgropar (och vad som kan göras för att undvika dessa) vid förberedelserna, upphandlingen och genomförandet av EPC.

Vägledningen är uppdelad i två delar: en introduktion och en fördjupning avseende råd kring upphandlingen. Typkriterier och miljökrav föreslås. Olika delar av upphandlingsprocessen som anses extra kluriga berörs och framgångsfaktorer samt fallgropar i förfrågningsunderlag tas upp.

Funderar din organisation på att genomföra energieffektiviseringar i era byggnader? Läs mer om hur du kan gå tillväga på www.msr.se/epc.