Stora Enso AB

Stora Enso aviserar resultatet av förhandsteckningen av sitt erbjudande om inbyte av alla 7,375 % obligationslån om 750 000 000 USD med förfall 2011

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 11:20 CEST

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2006-03-28 kl 8:00 GMT

Stora Enso Oyj meddelade idag att kl. 17:00 New York-tid den 27 mars 2006 ("datum för förhandsteckning") hade cirka 273 729 000 USD av kapitalbeloppet för bolagets 7,375 % obligationslån med förfall 2011 (CUSIP-nr 86210MAA4; ISIN-nr US86210MAA45) ("gamla obligationslån") (cirka 36,50 %) lämnats in på ett giltigt sätt och kan inte längre återkallas. Följaktligen uppfylls villkoret om att mer än 200 000 000 USD av kapitalbeloppet för det gamla obligationslånet på ett giltigt sätt skall lämnas in och inte återkallas.

Innehavare som har lämnat in gamla obligationer före datumet för förhandsteckning erläggs det totala inbytespriset, som inkluderar en ersättning för förhandsteckning på 10 USD för varje 1 000 USD av kapitalbeloppet för de gamla obligationer som lämnats in och godtagits, i form av nya obligationer med fast ränta som förfaller 2016 ("nya obligationslån").

Innehavare till gamla obligationslån som lämnar in obligationslånen efter datumet för förhandsteckning men innan eller på förfallodatumet kommer att få en ersättning för inbytet som utgör det totala inbytespriset minus ersättningen för förhandsteckning. Gamla obligationslån som lämnas in efter datumet för förhandsteckning kan dras tillbaka endast före eller senast på förfallodatumet. Erbjudandet om inbyte förfaller vid midnatt den 10 april 2006 New York-tid ("förfallodatumet") så till vida det inte förlängs.

Den 14 mars 2006 meddelade Stora Enso även att bolaget, beroende på rådande marknadssituation, samtidigt med inbyteserbjudandet kan bjuda ut ytterligare obligationslån för försäljning mot kontant betalning ("ytterligare obligationslån"). Priset för dessa ytterligare obligationslån baseras på en orderboksprocess som speglar marknadssituationen. De nya obligationslånen som emitteras i samband med inbyteserbjudandet och de ytterligare obligationslånen väntas för närvarande uppgå till ett sammanlagt kapitalbelopp om minst 500 000 000 USD och kommer att utgöra en egen värdepappersserie. De ytterligare obligationslånen regleras samtidigt med de nya obligationslånen.

Samtidigt med emitteringen av dessa ytterligare obligationslån ska Stora Enso eventuellt emittera en separat serie av obligationslån med en längre löptid för ett kapitalbelopp som totalt förväntas uppgå till cirka 250 000 000 USD. Villkoren för dessa lån fastställs senare.

Erbjudandet om inbyte görs i enlighet med villkoren och bestämmelserna i Stora Ensos prospekt om inbyteserbjudande från den 14 mars 2006. De nya obligationslånen, ytterligare obligationslånen och obligationslånen med längre löptid har inte registrerats och kommer inte att registreras vid US Securities and Exchange Commission enligt den amerikanska värdepapperslagen (US Securities Act of 1933, as amended), och de får inte erbjudas eller säljas i USA, eller till eller i förmån för medborgare i USA, utan registrering, om ett tillämpligt undantag inte gjorts i värdepapperslagen för sådan registrering. Detta erbjudande görs inte i Italien och ytterligare restriktioner gäller i Belgien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. För mer detaljerad information, se prospektet om inbyteserbjudandet från den 14 mars 2006.

Ytterligare information om inbyteserbjudandet och kopior av prospektet om inbyteserbjudandet och relaterade dokument kan erhållas från informationstjänsten på Global Bondholder Services Corporation, tel +1 866 488 1500.

För ytterligare information, v g kontakta:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, tel +44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, tel +44 20 7016 3266


www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt