Stora Enso AB

Stora Enso avyttrar skogskonsultverksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 10:17 CEST

Stora Enso och finländska Indufor Oy har träffat en överenskommelse om att Indufor köper Stora Ensos skogskonsultverksamhet, som huvudsakligen omfattar långtidsprojekt i tropiska länder och utförs av Stora Enso Forest Consulting Oy Ltd, ett helägt dotterbolag till Stora Enso Oyj. I affären ingår också rättigheterna till SimSilva®, som är ett system för skogsbruksinformation och -planering. Stora Enso Forest Consulting har utvecklat systemet tillsammans med GISnet Solutions Finland Oy. Den kumulativa omsättningen i de verksamheter som förvärvas av Indufor uppgår totalt till cirka 5 MEUR. Som ett led i affären överförs projektstaben på 15 personer till Indufor.

Stora Enso och Indufor har också tecknat en avsiktsförklaring beträffande möjligheten att använda Indufor för rådgivnings- och tekniska tjänster för olika projekt inom Stora Enso.

- Avyttringen är i linje med Stora Ensos strategi att fokusera på kärnverksamheten inom virkesförsörjningsområdet och sammanhänger med etableringen av den nya divisionen Wood Supply Europe, säger Heikki Rissanen, Senior Vice President, Business Planning, Stora Enso Wood Supply Europe.

- Genom förvärvet expanderar Indufor sin internationella verksamhet och stärker samtidigt den lokala närvaron i nya länder. SimSilva® har en betydande marknadspotential i väletablerade skogsbruksorganisationer och på tillväxtmarknader, som ännu inte exploaterats i större skala. Ett möjligt framtida samarbete med Stora Enso är ett av stegen i Indufors strategi att öka utbudet av tjänster till de globala aktörerna i skogsindustrin, säger Olli Haltia, VD för Indufor.

För ytterligare information, v g kontakta:
Heikki Rissanen, SVP Business Planning, Stora Enso Wood Supply Europe, tel +358 40 5514851
Olli Haltia, VD, Indufor Oy, tel +358 40 9010338

Wood Supply Europe ansvarar för leveranserna av virkesråvara till Stora Ensos produktionsenheter i Europa, som uppgår till cirka 40 miljoner kubikmeter per år. Virkesförsörjningsenheterna i de baltiska staterna, Kontinentaleuropa, Finland, Ryssland och Sverige har sammanlagt omkring 3 000 anställda. Wood Supply Europe ansvarar också för skogsrelaterade miljöfrågor för hela Stora Enso-koncernen.

Indufor Oy grundades 1980 och är ett internationellt konsultföretag på skogs-, skogsindustri- och miljöledningsområdet. Indufor har mer än 200 kunder i över 100 länder. Huvudkontoret finns i Helsingfors och antalet anställda är 35.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8