Stora Enso AB

Stora Enso förvärvar andelar i Stora Enso Poland av polska staten

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 11:07 CEST

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2007-08-14 kl 09.00 GMT


Stora Enso har idag förvärvat 28 % av aktierna i Stora Enso Poland (tidigare Intercell S.A.) från polska staten till ett pris av 64 MEUR. Efter förvärvet innehar Stora Enso 95 % av aktierna i företaget. De återstående aktierna som ägs av polska staten ska fördelas till nuvarande och pensionerade anställda vid Stora Enso Poland. Stora Enso planerar att förvärva dessa återstående aktier snarast möjligt. Den totala kostnaden för det ursprungliga innehavet på 66 % som förvärvades 2004 och dagens förvärv uppgår till 194 MEUR. Företagsvärdet av förvärvet för hela Stora Enso Poland uppgår till omkring 149 MEUR på icke-kassamässig skuldfri basis. Stora Enso Poland hade 2006 en omsättning på 194 MEUR.

- Efterfrågan på wellpapp i Central- och Östeuropa ökar snabbt på grund av den goda ekonomiska tillväxten och investeringar inom tillverkningsindustrin. Vi överväger att ytterligare utvidga vår wellpappverksamhet i Polen för att befästa Stora Ensos ställning som ledande leverantör på den snabbt växande polska marknaden, säger Veli-Jussi Potka, Senior Vice President, Stora Enso Packaging Board.

I de analyser som görs för närvarande ingår en undersökning om möjligheten att trygga tillgången på containerboard (wellpappråvara) vid Stora Ensos wellpappanläggningar genom att eventuellt bygga en ny maskin för containerboard. Stora Ensos bruk i Ostroleka skulle kunna vara en lämplig plats på grund av det fördelaktiga läget och tillgången på återvunnen råvara från Stora Enso Recycling i Polen. Undersökningen förväntas bli klar till slutet av 2007.


För ytterligare information, v g kontakta:
Veli-Jussi Potka, SVP, Packaging Board, Industrial Packaging, tel +358 2046 21486
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659


Stora Ensos affärsområde Industrial Packaging ingår i Stora Ensos division Packaging Board. Inom affärsområdet Industrial Packaging tillverkas wellpapp, containerboard, hylsor och hylskartong, laminatpapper, papperssäckar och kraftsäckpapper.

Stora Enso Poland ingår i Stora Ensos affärsområde Industrial Packaging och bedriver pappers- och förpackningsverksamhet i Polen. Bruket i Ostroleka har en kapacitet på 260 000 ton containerboard, kraftsäckpapper och MG-Papper per år. Företaget har anläggningar i Lodz, Tychy, Ostroleka och Mosina med en årlig kapacitet på 380 miljoner m² wellpapp. Stora Enso Recycling samlar in 240 000 ton fiberbaserat material varje år. Stora Enso Poland har 1 800 anställda.


Tidigare pressmeddelanden om Stora Ensos wellpappverksamhet i Polen finns på www.storaenso.com/press

- 29 oktober 2004: Stora Enso förvärvar aktiemajoriteten i Intercell i Polen
- 7 mars 2007: Stora Enso utvidgar sin wellpappverksamhet i Östeuropa och Ryssland


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ


Jukka Marttila Leena Bergqvist