Stora Enso AB

Stora Enso förvärvar Scaldia Papier i Nederländerna

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 13:05 CEST

Stora Enso har tecknat ett avtal om att förvärva Scaldia Papier BV av International Paper. Scaldia Papier, med 180 anställda och en omsättning 2003 på 109 MEUR samt en försäljningsvolym på 55 000 ton papper, blir en del av Stora Ensos grossistdivision. Affärens värde uppgår till 30 MEUR på skuldfri basis. Förvärvet beräknas bli genomfört i slutet av augusti 2004, förutsatt att tillsynsmyndigheterna godkänner det.

Stora Enso förvärvar Scaldia Papier för att stärka sin närvaro på den snabbt föränderliga europeiska pappersgrossistmarknaden och uppnå synergier med sin grossistverksamhet inom Papyrus.

Papyrus är en helägd pappersgrossist inom Stora Enso-koncernen med en försäljning på omkring 500 000 ton papper per år. Papyrus har en ledande ställning i Norden med en marknadsandel på omkring 40 %. Papyrus har för närvarande verksamhet på tolv europeiska marknader, inklusive i Nederländerna med en omsättning på 35 MEUR under 2003 och omkring 70 anställda.

- Scaldia har genom åren byggt upp en stark identitet på den holländska marknaden för sin service, kvalitet, sortiment och kundbas. Förvärvet innebär därför en komplettering och förstärkning av Papyrus verksamhet i Västeuropa och hjälper oss att uppnå kritisk massa i Nederländerna, säger Mats Nordlander, VD för Papyrus.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Kai Korhonen, Senior Executive Vice President, Stora Enso Paper, tel +44 20 7016 3162
Mats Nordlander, VD, Papyrus, tel +44 78 1081 3148
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 77 9934 8197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations,
tel +44 77 7578 8659

www.papyrus.com
www.storaenso.com


Scaldia är en pappersgrossist och distributör av dator- och kontorsförnödenheter med försäljning av tryckpapper till kommersiella tryckerier samt kontorspapper, dator- och kontorsförnödenheter till kontor och återförsäljare.


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
Business ID 1039050-8