Stora Enso AB

Stora Enso har avyttrat sitt intresse i indonesisk skogsplantage

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 10:28 CEST

Stora Enso Oyj Börsmeddelande

Stora Enso har avyttrat sitt majoritetsinnehav i PT Finnantara Intiga, som äger skogsplantagen Finnantara i västra Kalimantan, Indonesien, till Global Forest Ltd., ett dotterbolag till Sinar Mas Group. Den areal i Finnantara som är planterad för kommersiellt bruk omfattar cirka 35 000 hektar och koncessionen avser 299 700 hektar. Plantagens bokförda värde är 26 MUSD (21 MEUR) och affären får en viss positiv effekt på Stora Ensos resultat för tredje kvartalet 2004.

Beslutet att avyttra intresset i Finnantara är i linje med koncernens strategi att frigöra kapital för att utveckla sina kärnverksamheter. Finnantaras strategiska betydelse för Stora Enso har minskat efter besluten att bygga massabruket Veracel i Brasilien och att börja etablera plantager i Guangxi i södra Kina. Koncernen kommer även i fortsättningen att säkra långsiktig tillgång till den mest konkurrenskraftiga fiberråvaran från socialt och miljömässigt hållbara råvarukällor.

Köparen har förbundit sig att på ett hållbart sätt driva och utveckla plantagen. Ett av köparens främsta motiv är att säkra virkesanskaffning från socialt och miljömässigt sunda källor.

Efter avyttringen av Finnantara har Stora Enso plantager i Brasilien, Portugal, Kina och Thailand. Det bokförda värdet på plantagerna i Portugal, Kina och Thailand är 78,4 MEUR. Plantagerna i Brasilien ägs av Veracel, som är ett av Stora Ensos intresseföretag.

För ytterligare information, v g kontakta:
Björn Hägglund, vice koncernchef, tel +46 70 528 2785
Markku Pentikäinen, Executive Vice President, Division Asia Pacific, tel +86 137 6430 0175
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 40 763 8767

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8