Stora Enso AB

Stora Enso har sålt sitt aktieinnehav i Sampo Abp

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 08:51 CET

Stora Enso Oyj har sålt samtliga sina 8 746 620 aktier i Sampo Abp för cirka 155 MEUR. Aktierna utgör 1,54 % av det totala antalet utestående aktier i Sampo Abp.

Stora Enso bokför en kapitalvinst på 130,0 MEUR som en finansiell engångspost i resultatet för det första kvartalet 2006.

Aktieinnehavet i Sampo Abp har varit en investering utanför Stora Ensos kärnverksamhet. Försäljningen är förenlig med Stora Ensos mål att koncentrera sina kapitalmedel på kärnverksamheterna.
För ytterligare information, v g kontakta:
Hannu Ryöppönen, CFO, tel +44 20 7016 3114
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8