Stora Enso AB

Stora Enso har slutfört medbestämmandeförhandlingarna vid Kemijärvi

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 09:08 CEST

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2007-08-09 kl 07.00 GMT

De medbestämmandeförhandlingar som Stora Enso inledde i juni vid Kemijärvi massabruk i Finland om tillfälliga uppsägningar av personal med anledning av virkesbristen har nu slutförts. Risken för virkesbrist i början av hösten har minskat till följd av ökad inhemsk virkesförsörjning, vilket innebär att inga omedelbara uppsägningar kommer att behövas.

För närvarande är dock utsikterna för virkesförsörjningen i Finland under senare delen av hösten och vintern fortfarande osäkra. Det finns därför risk för tillfälliga uppsägningar senare i år. De högre virkeskostnaderna förvärrar dessutom förutsättningarna för verksamheten.

För ytterligare information, v g kontakta:
Kai Korhonen, Senior Executive Vice President, Packaging Boards, tel. +358 400 686 679
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel. +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel. +44 7775 788 659

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors