Stora Enso AB

Stora Enso investerar i vedhantering vid Varkaus bruk

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 12:51 CET

Stora Enso bygger om avdelningen för vedhantering vid pappersbruket i Varkaus i Finland. Den befintliga anläggningen med fyra linjer kommer att ersättas med en barknings-, flisnings- och sållningsanläggning med två linjer. Investeringen uppgår till cirka 47 MEUR. Projektet inleds i maj 2006 och väntas bli slutfört i september 2007.

Syftet är att säkra tillgången på fiberråvara till tryck- och finpappersproduktionen vid Varkaus bruk. Den nya avdelningen kommer att öka verksamhetens kostnadseffektivitet och förbättra arbetsmiljön. Besparingar uppnås inom kostnader för underhåll, virke, arbetskraft och energi.


För ytterligare information, v g kontakta:
Reino Panula, General Manager, Stora Enso Varkaus bruk, tel +358 2046 32740
Jari Kärkkäinen, direktör för Varkaus finpappersbruk, tel + 358 2046 32292
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, VP, Investor Relations and Financial Communications,
tel +358 2046 21242www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso Varkaus bruk tillverkar finpapper, katalogpapper, tidningspapper, hylskartong och sågvirke med fyra pappersmaskiner och en kartongmaskin. Den totala årsproduktionen är omkring 715 000 ton papper och kartong och 345 000 m3 sågade träprodukter. Brukets årliga virkeskonsumtion uppgår till cirka 2,4 miljoner m3. Bruket har ungefär 1 200 anställda.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8