Stora Enso AB

Stora Enso inviger ny pappersmaskin vid Kvarnsvedens bruk i Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 12:10 CEST

Stora Ensos nya pappersmaskin vid Kvarnsvedens bruk invigdes officiellt idag. Pappersmaskin 12 tillverkar superkalandrerat journalpapper av hög kvalitet. Maskinen togs i drift i början av november 2005 och ligger bra till på startkurvan. Den aktuella produktionen uppgår till över 900 ton superkalandrerat papper per dag. Maskinens årliga produktionskapacitet är 420 000 ton papper som tillverkas från nyfiber (granmassaved).

Investeringen gör produktionen mer kostnadseffektiv och stärker Stora Ensos ställning på den växande marknaden för superkalandrerat journalpapper. Tack vare den nya tekniken i maskinen kan bruket ta sig in på nya slutanvändningsområden och marknader som traditionellt har dominerats av bestruket papper (t ex LWC). Med den nya kapaciteten kommer Kvarnsvedens bruk att kunna inrikta sig på utländska marknader som Nordamerika, Asien och Sydamerika.

Den totala investeringen på ungefär 450 MEUR är en av de största investeringarna i den svenska industrin. Investeringen ingår i Stora Ensos omstruktureringsprogram, Asset Restructuring Programme, som syftar till att göra Stora Ensos tillgångar mer konkurrenskraftiga på lång sikt och möta kundernas ökade efterfrågan på såväl kvalitet som volym. Obestruket journalpapper används i tidskrifter och annonsmaterial, exempelvis i bilagor och flygblad.

Kvarnsvedens bruk
Kvarnsvedens bruk ligger i centrala Sverige. Bruket grundades år 1900 och har idag fyra pappersmaskiner. Årsproduktionen uppgår till ungefär 1 000 000 ton tidningspapper, förbättrat tidningspapper och obestruket journalpapper. Ungefär 85 % av brukets tillverkning exporteras, främst till länder inom Europa där de största kunderna finns i Storbritannien och Tyskland. Kvarnsvedens bruk har cirka 970 anställda och är ISO 14001-certifierat och EMAS-registrerat.

För ytterligare information, v g kontakta:
Bernd Rettig, Senior Executive Vice President, Stora Enso Publication Paper,
tel +49 211 581 2310
Lars-Ove Staff, Managing Director, Kvarnsvedens bruk, tel +46 70 556 5001
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197




PRESSKIT
Ett presskit finns på http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=KP-M och innehåller:
- faktablad med information om PM 12
- bilder av bruket och pappersmaskinen, vilka kan användas fritt för att illustrera artiklar om Stora Enso
- invigningstal av koncernchef Jukka Härmälä och Lars-Ove Staff, brukschef vid Kvarnsvedens bruk.

Kopiera och klistra in ovanstående länk i webbläsaren för att ladda ner filerna.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
www.storaenso.com/kvarnsveden