Stora Enso AB

Stora Enso moderniserar PM 2 i Summa

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 10:14 CET

Stora Enso ska uppgradera och modernisera pappersmaskin nr 2 vid
pappersbruket i Summa, Finland. På maskinen tillverkas journalpapper
och förbättrat tidningspapper. Investeringssumman uppgår till 53 MEUR
och fördelas lika mellan åren 2004 och 2005. Projektet beräknas vara
slutfört i april 2005.

Ombyggnaden syftar till förbättrad effektivitet och konkurrenskraft
genom att maskinen utvecklas till att kunna producera
papperskvaliteter med högre förädlingsvärde som marknaden efterfrågar
i allt större utsträckning. Efter ombyggnaden kommer maskinen också
att tillverka högkvalitativa maskinglättade (MF)
journalpapperskvaliteter som passar för både heatset och djuptryck.
Produktegenskaperna är speciellt utvecklade för att möta önskemål
från specialtidskrifter, detaljhandel och katalogtillverkare.

För ytterligare information, v g kontakta:

Mikko Jokio, Senior Vice President, MFC & MF Magazine Business Unit,
Stora Enso Publication Paper, tel +358 2046 25 323
Juha Taavila, Mill Director, Summa Bruk, Stora Enso Publication
Paper, tel +358 2046 25620
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications,
tel +44 7799 348 197

www.storaenso.com
www.storaenso.com/summa

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av
tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom
dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora
Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR.
Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem
kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner
ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors,
Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8