Stora Enso AB

Stora Enso offentliggör prissättning för inbyteserbjudande

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 16:57 CEST

Stora Enso Oyj har idag offentliggjort prissättningen för inbyteserbjudandet på bolagets 7,375 % obligationslån med förfall 2011 (CUSIP-nr 86210MAA4; ISIN-nr US86210MAA45) ("gamla obligationslån").

Det totala inbytespriset för gamla obligationslån som lämnats in på ett giltigt sätt och inte återkallats senast datumet för förhandsteckning är 1 067,07 USD för varje 1 000 USD av kapitalbeloppet för de gamla obligationslånen. Innehavare som lämnar in gamla obligationslån efter datumet för förhandsteckning får inbytespriset minskat med ersättningen för förhandsteckning, d.v.s. 1 057,07 USD för varje 1 000 USD av kapitalbeloppet för de gamla obligationslånen. Det totala inbytespriset för de gamla obligationslånen fastställdes med hjälp av köpräntan per kl. 10.00 New York-tid den 6 april 2006 ("prissättningstidpunkten") för det US Treasury Note-lån på 4,5 % som förfaller den 28 februari 2011, vilken uppgick till 4,831 %, och ett tillägg på 1,00 %, vilket ger en ränta för inbyteserbjudandet på 5,831 %. Därutöver får innehavare till gamla obligationslån som godtagits för inbyte betalning för upplupen och obetald ränta fram till dagen före regleringsdatumet.

De nya obligationslånen får en fast ränta på 6,404 % per år från regleringstidpunkten fram till den 15 april 2016. Den fasta räntan fastställdes med hjälp av köpräntan vid prissättningstidpunkten för det US Treasury Note-lån på 4,5 % som förfaller den 15 februari 2016, vilken uppgick till 4,874 %, och ett tillägg på 1,53 %.

Erbjudandet om inbyte förfaller vid midnatt den 10 april 2006 New York-tid, så till vida det inte förlängs, och regleringsdatumet för inbyteserbjudandet väntas bli den 13 april 2006.

Erbjudandet om inbyte görs i enlighet med villkoren och bestämmelserna i prospektet om inbyteserbjudanden från den 14 mars 2006. Vare sig de nya obligationslånen eller eventuella ytterligare obligationslån eller obligationslån med längre löptid har eller kommer att registreras vid US Securities and Exchange Commission enligt den amerikanska värdepapperslagen (US Securities Act of 1933, as amended), och de får inte erbjudas eller säljas i USA, eller till eller i förmån för medborgare i USA, utan registrering, om ett tillämpligt undantag inte gjorts i värdepapperslagen för sådan registrering. Detta erbjudande görs inte i Italien och ytterligare restriktioner gäller i Belgien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. För mer detaljerad information, se prospektet om inbyteserbjudanden från den 14 mars 2006.

Ytterligare information om inbyteserbjudandet och kopior av prospektet om inbyteserbjudanden och relaterade dokument kan erhållas från informationstjänsten på Global Bondholder Services Corporation, tel +1 866 488 1500.


För ytterligare information, v g kontakta:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, tel +44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, tel +44 20 7016 3266


www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
Kanalkajen 1
FI-00160 Helsingfors, Finland
Tel +358 2046 131
www.storaenso.com
FO-nummer 1039050-8