Stora Enso AB

Stora Enso omstrukturerar skogsinnehavet

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 08:47 CET

Sverige

Stora Ensos styrelse har godkänt en plan för omstrukturering av koncernens skogsinnehav i Sverige. Planen är ytterligare ett steg i koncernens strategi att frigöra kapital och öka den finansiella flexibiliteten för att utveckla kärnverksamheterna papper, förpackningar och skogsprodukter.

Virkesleveranserna från det svenska skogsinnehavet täcker omkring 30 % av Stora Ensos virkesbehov i Sverige. Den planerade transaktionen struktureras så att den ska säkerställa virkesleveranserna till koncernens svenska bruk.

Stora Ensos partner i transaktionen blir Korsnäs AB, ett svenskt skogsindustriföretag i Kinnevik-gruppen. Stora Ensos och Korsnäs svenska skogsinnehav överförs till ett nytt bolag med namnet Bergvik Skog AB, som Stora Enso och Korsnäs bildar och behåller minoritetsposter på 44,9 % respektive 5 % i. Resten av aktierna placeras hos institutionella investerare. Bergvik Skog finansieras också genom ett syndikerat banklån (arrangerat av Handelsbanken och Nordea) och får en skuldsättning på omkring 60/40. Avsikten är att slutföra transaktionen under första kvartalet 2004.

Stora Enso överför sina 1,9 miljoner hektar skog (varav 1,5 miljoner hektar produktiv skogsmark) och Korsnäs sina 0,4 miljoner hektar skog (varav 0,3 miljoner hektar produktiv skogsmark) till det nya bolaget. Bergvik Skog kommer att träffa långtidsavtal om virkesleveranser till Stora Enso och Korsnäs genom försäljning till marknadspris av omkring 5,5 miljoner kubikmeter (fast under bark) per år i form av avverkningsrätter. Bergvik Skog behåller de tidigare ägarnas miljöcertifieringar och policies för hållbart skogsbruk.

Stora Enso Skog fortsätter att ansvara för Stora Ensos virkesanskaffning och virkesleveranser till de svenska bruken och kommer att utföra avverkning och skogsbruk enligt virkesleveransavtalen.

Bergvik Skog får omkring femtio anställda, som förs över från Stora Enso respektive Korsnäs. Jägmästare Torbjörn Larsson har utsetts till verkställande direktör i det nya bolaget. Han har drygt tjugo års erfarenhet från ledande positioner i skogsbranschen, senast som personalchef i Korsnäs.

Bergvik Skogs marknadsvärde är 18 miljarder SEK (2 miljarder EUR vid en växelkurs SEK/EUR på 9,00) och omsättningen cirka 1 900 MSEK (211 MEUR). Avkastningen på ägarkapitalet i det nya bolaget förväntas bli omkring 9-10 %.Finansiell effekt av den svenska affären

Omstruktureringen av det svenska skogsinnehavet får följande finansiella effekt på Stora Enso: Sysselsatt kapital minskar med 1 345 MEUR och eget kapital ökar med 257 MEUR. Uppskjuten skatteskuld minskar med 219 MEUR. Kassamässiga intäkter från transaktionen beräknas bli 1 260 MEUR. Intäkterna kommer att användas för att ytterligare utveckla koncernens kärnverksamheter.

Bergvik Skog AB redovisas som ett intressebolag i Stora Enso-koncernen.

Nordea är finansiel rådgivare för transaktionen.

Kanada

Stora Enso planerar också att avyttra sitt skogsinnehav på 146 000 hektar i Ontario, Kanada i början av 2004. Marknadsvärdering och preliminära anbud indikerar att en reaförlust kommer att uppstå vid försäljningen, vilken kommer att redovisas i fjärde kvartalet 2003. Det bokförda värdet är 51 MCAD (33 MEUR).

För ytterligare information, v g kontakta:
Björn Hägglund, vice koncernchef, tel +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, Chief Financial Officer, tel +358 2046 21452
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 40 763 8767
Bo Eriksson, Senior Vice President, Controller, tel +358 40 532 1494

PRESSKONFERENSER

Måndagen den 8 december hälsas ni välkommen till:

PRESSKONFERENS på svenska i STOCKHOLM, plats: World Trade Center, Konferenscentrum, Klarabergsviadukten 70, konferensrum "Atlanta", kl 11.00 svensk tid.
Presskonferensen leds av Stora Ensos vice koncernchef Björn Hägglund, Kinneviks koncernchef Vigo Carlund och Bergvik Skog AB:s blivande VD Torbjörn Larsson.

PRESSKONFERENS på svenska i FALUN, plats: konferenscentret "Kopparberget Konferens" vid Falu gruva, kl 11.00 svensk tid.
Presskonferensen leds av Senior Vice President Johan Lindman och informatör Charlotte Gessler, Stora Enso Skog, samt skogschef Leif Lundberg, Korsnäs, och Torbjörn Carlsson, Bergvik Skog AB.

Presentationsmaterialet finns tillgängligt på www.storaenso.com/investors från kl 10.00 svensk tid/CET (9.00 GMT).

Dessutom arrangeras en TELEFONKONFERENS kl 17.00 svensk tid/CET (16.00 GMT), som hålls på engelska och leds av vice koncernchef Björn Hägglund. För att delta i telefonkonferensen, ring upp +44 20 7784 1017 från Europa eller 718 354 1158 inom USA cirka fem minuter före konferensens början och ange "Stora Enso".

Bilder som fritt kan användas för att illustrera artiklar om Stora Enso finns tillgängliga på http://www.storaenso.com/images
Direktlänk till utvalda bilder: http://www.storaenso.com/pressimage.asp?ID=HA

www.storaenso.com
www.storaenso.com/forestfacts/se
www.kinnevik.se

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8