Stora Enso AB

Stora Enso slutför avyttringen av Grycksbo Bruk

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 13:10 CEST

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2006-03-31 kl 10:30 GMT


Stora Enso har slutfört försäljningen av Grycksbo Bruk till Accent i enlighet med det tidigare meddelandet från den 2 mars 2006.

Avyttringen av finpappersbruket i Grycksbo ingår i Stora Ensos Asset Performance Review (APR), som syftar till att trygga en konkurrenskraftig produktionsbas i Europa. Avyttringen av Grycksbo Bruk ligger även i linje med koncernens strategiska beslut att inrikta sin verksamhet inom bestrukna finpapper på multibestrukna pappersslag. Grycksbo Bruk är specialiserat på mattbestrukna finpapper, som det fortsätter att tillverka under det nya ägarskapet. Stora Enso har därmed avslutat denna affärsgren.


För ytterligare information, v g kontakta:
Hannu Ryöppönen, CFO, tel +44 20 7016 3114
Magnus Diesen, EVP, Corporate Strategy, tel +44 20 7016 3117
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Ulla Paajanen-Sainio, VP, IR and Financial Communications, tel +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Tidigare pressmeddelanden om Grycksbo Bruk och APR: www.storaenso.com/press
- 23 augusti 2005: Stora Enso undersöker möjligheterna att sälja Grycksbo Bruk
- 27 oktober 2005: Stora Enso skapar plattform för starkare resultat
- 2 mars 2006: Stora Enso avyttrar Grycksbo Bruk och Lingheds sågverk
Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.