Stora Enso AB

Stora Enso startar joint venture med Shandong Huatai Paper

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:40 CEST

Stora Enso har tecknat ett avtal med Shandong Huatai Paper för att starta ett tryckpappersföretag. I enlighet med vad som meddelades den 28 oktober 2004 har Stora Enso och Shandong Huatai Paper genomfört en förstudie avseende tryckpappersproduktion i Kina. Stora Enso ska äga 60 % av aktiekapitalet i samriskföretaget. Avtalet måste godkännas av de kinesiska myndigheterna.

Samriskföretagets pappersmaskin i Dongying i Shandong-provinsen i Kina planeras att få en årlig produktionskapacitet på upp till 200 000 ton superkalendrerat journalpapper och andra returfiberbaserade tryckpapper. Staden Dongying ligger mellan Beijing och Shanghai.

Samriskföretagets totala investering uppskattas till ungefär 100 MUSD (83 MEUR), av vilket Stora Ensos andel är 60 %. Produktionslinjen kommer att sättas upp i mitten av 2007, beroende på när tillstånden blir klara. I slutet av 2007 väntas pappersmaskinen tas i drift. I Kina finns en växande efterfrågan på offsettryckpapper, och produktionen kommer att möta denna efterfrågan. De viktigaste delarna av den utrustning som samriskföretaget behöver hämtas från en maskin som tidigare tillhörde Stora Ensos bruk i Maxau i Tyskland.

- De främsta målen i Stora Ensos strategi är att stärka vår marknadsposition inom det viktiga tryckpapperssegmentet, att växa med våra största kunder och att fortsätta expandera på nya tillväxtmarknader som Kina. Vårt samarbete med Huatai Paper, den ledande tillverkaren av tidningspapper i Kina, öppnar nya affärssegment för Stora Enso i Kina, säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä, som undertecknade avtalet i närvaro av Finlands statsminister Matti Vanhanen.

Shandong Huatai Paper Co. Ltd är noterat på börsen i Shanghai och hade 2005 en omsättning på 290 MEUR. Företaget ingår i Huatai Group, som har verksamhet inom papperstillverkning, kemisk industri, tryckerier, energi, skogsbruk, logistik och handel. Huatai Group har drygt 10 000 anställda, varav omkring 4 470 vid Huatai Paper. Företagets pappers- och kartongtillverkande enheter ligger alla i Shandong-provinsen och produktionskapaciteten är 1 200 000 ton papper och kartong per år.För ytterligare information, v g kontakta:
Bernd Rettig, Senior Executive Vice President, Stora Enso Publication Paper,
tel +49 211 581 2310
Markku Pentikäinen, Executive Vice President, Corporate Technology and Asia Pacific,
tel +86 13 76 43 00 175
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Tidigare pressmeddelanden om Stora Ensos verksamhet i Kina finns på www.storaenso.com/press:

- 3 april 2006: Corenso expanderar i Kina
- 29 mars 2006: Stora Enso tecknar samarbetsavtal med UNDP i Kina
- 10 november 2005: Stora Enso stärker sin närvaro i Guangxi
- 10 juni 2005: Stora Enso tecknar låneavtal med International Financing Corporation
- 31 mars 2005: UNDP to Assess Environment and Social Impact of a Forestry Investment Project in Guangxi, China (finns ej tillgänglig på svenska)
- 28 oktober 2004: Stora Enso startar joint venture i Kina
- 4 februari 2004: Stora Enso moderniserar finpappersmaskin i Kina


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
Kanalkajen 1
FI-00160 Helsingfors, Finland
Tel +358 2046 131
www.storaenso.com
FO-nummer 1039050-8