Stora Enso AB

Stora Enso startar omstruktureringsprogram för Corbehems bruk

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 14:40 CEST

Stora Enso har inlett ett omstruktureringsprogram vid sitt tryckpappersproducerande bruk i Corbehem, Frankrike, med syftet att säkra anläggningens långsiktiga konkurrensförmåga under fortsatt pressade marknadsförhållanden.

De anställdas representanter har sagt ja till programmet. Det genomförs i etapper under 2003-2006 och består av tre delar:

1) En omfattande omorganisation av hela bruket inklusive en minskning av antalet anställda med cirka 160-170 personer fram till 2006, varav merparten före utgången av 2004. Bruket har för närvarande omkring 900 anställda.

2) En plan för att minska de rörliga kostnaderna i syfte att väsentligt förbättra anläggningens produktivitet och effektivitet.

3) Investering i pappersmaskin nr 5 för att höja årskapaciteten med 55 000 ton till 305 000 ton lättviktigt bestruket journalpapper (LWC) under 2004, i enlighet med pressmeddelande i december 2002.

En avsättning om 15,3 MEUR för avgångsvederlag och andra kostnader relaterade till omstruktureringsprogrammet kommer att göras som en engångspost i resultatet för tredje kvartalet 2003.

För ytterligare information, v g kontakta:
Bernd Rettig, Senior Executive Vice President, Stora Enso Publication Paper, tel +49 211 581 2310
Heinz Felder, Managing Director, Stora Enso Publication Paper, Corbehem Mill, tel +33 3 27 92 3112
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197

www.storaenso.com
www.storaenso.com/corbehem

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8